Perusominaisuuksia

Kirjamainen, mietitty asioiden esittämisjärjestys on oppimisen kannalta selkeämpi ja edistää kokonaiskuvan saantia ja asiaan keskittymistä

  • Lineaarinen, interaktiivinen opetusmateriaali, jossa on selkeä rakenne ja jota voi hallitusti rikastuttaa multimediaelementein.
  • Sisältää tehtävien tekoon liittyvät osiot. Ohjelmoinnissa esim. muokattavat ohjelmakoodin pätkät. Tehtävät voivat olla myös monivalintoja tai esimerkiksi tekstimuotoisia vastauksia. Maantiedossa/historiassa esimerkiksi kartalle klikkaamista. Myös matemaattisten kaavojen esittäminen (TeX-syntaksi) on mahdollista.
  • Yksinkertainen työkalu käyttää ja laatia oppimateriaaleja.

TIM on lähtenyt liikkeelle ohjelmoinnin opetuksesta. Alusta soveltuu kuitenkin hyvin monenlaisten oppimateriaalien kehittämiseen ja jakeluun.

Vesa Lappalainen kertoo videossa esimerkein, miten TIM toimii.

Perusominaisuuksia

Takaisin:

Vastaa