Palvelutietovaranto (PTV)

Suomi.fi-palvelutietovaranto on keskitetty tietovaranto, johon organisaatiot tuottavat tiedot tarjoamistaan palveluista ja asiointikanavista. Palvelujen kohderyhmänä voivat olla yksityishenkilöt, yritykset tai viranomaiset.

Tiedot näkyvät suoraan Suomi.fi-verkkopalvelussa ja niitä voi hyödyntää missä tahansa verkkopalvelussa avoimen rajapinnan avulla. Näin Palvelutietovaranto tekee mahdolliseksi palvelutietojen tuottamisen yhdellä kerralla, osana normaalia palvelutuotantoa.

Palvelutietovarannon ansiosta julkisten palvelujen tiedot ovat saatavilla yhdenmukaisella tavalla yhdestä paikasta. Näin tiedot on helppo löytää ja niitä on helppo vertailla.

Miltä PTV:n tiedot näyttävät
Suomi.fi-palvelussa?

Elina Huhta: Suomi.fi-verkkopalvelu lyhyt esittely

Miksi kansalaisen kannattaa mennä suomi.fi-palveluun?

Elina Huhta: Tavoitteena, että kaikki palvelut löytyvät samasta osoitteesta

Tästä on kysymys

Seuraavissa videoissa kerromme, miten sisältöä tuotetaan palvelutietovarantoon alla olevan kaavion pohjalta.

Näin tuotamme sisältöä palvelutietovarantoon

Elina Huhta: Näin käynnistämme palvelutietojen siirron PTV:hen.

Elina Huhta: Luokittelut ja laaduntarkastus 

Elina Huhta: Pohjakuvaus ja asiointikanavat

Elina Huhta: Esteettömyys ja saavutettavuus

Elina Huhta: Organisaation kuvaus ja liitokset

Elina Huhta: Ohjeistusta päivitystyöhön

Sähköinen perhekeskus ja PTV?

Elina Huhta: Sähköisen perhekeskuksen rakentaminen PTV:n avulla

palveluhallinta.suomi.fi

Elina Huhta: palveluhallinta.suomi.fi 

Tästä Suomi.fi-palveluhallintaan

Kuinka voimme auttaa?

Elina Huhta: Ota yhteyttä ja työskennellään yhdessä!

Yhteystiedot: ptv-tuki@vrk.fi

Takaisin:

Vastaa