Kokemusasiantuntijat

Osallisuuden avulla asiakaslähtöisiä palveluja

Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on oma tai läheisen kokemus tietyn palvelun asiakkaana olemisesta, tietystä elämäntilanteesta, sairaudesta tai vammasta. 

Marja Riikonen kehittää Etelä-Karjalan LAPE-hankkeessa osallisuuteen perustuvaa lastensuojelun toimintamallia osallistamalla nuoria kokemusasiantuntijoita. He ovat Nuoret kehittäjät -ryhmä.

Asiakas osaa arvioida palvelun parhaiten

Marja Riikonen, Eksote:
Lastensuojelun asiakaslähtöisen toimintamallin kehittäminen 

Lisätietoja Eksoten perhepalvelujen kokemusasiantuntijatoiminnasta:
Marja Riikonen p. 0400 658 275, marja.riikonen@eksote.fi

Takaisin:

Vastaa