Oppimaan nepsy-konsepti

Tervetuloa tutustumaan
Oppimaan nepsy-konseptiin!

Tämä kurssi on osa Oppimaan kurssikokonaisuutta, joka tarjoaa tietoa, työkaluja ja käytäntöjä nepsy-osaamisen vahvistamiseksi ja nepsy-palveluverkon rakentamiseksi kuntiin ja sote-maakuntiin.  Tässä kokonaisuuden lyhyt esittely.

Ammattilaisten nepsy-osaamisen vahvistaminen

Nepsy-lapsi varhaiskasvatuksessa 5 op

Nepsy-lapsi 
koulussa 5 op

Nepsy-lapsi 
sote-palveluissa 5 op

Nepsy-nuoren tukeminen 5 op

Nepsy-aikuisen tunnista-
minen ja ohjaaminen 5 op

Tietoa ja osaamista

 • perustiedot neuropsykiatrisista häiriöistä
 • hoito ja tuki
 • moniammatillinen yhteistyö
 • perheiden tuki
 • kokemusasiantuntijat
 • nepsy-palvelut
 • tehtävät ja tentit

Työkalu kehittäjille

Nepsy-palveluverkon rakentaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen ammattilaisten yhteinen työkalu sote-maakunnan ja kuntien nepsy-palveluverkon kuvauksen ja perheiden verkkopalvelun rakentamiseen

Psykoedukaatiota

Nepsy-tuki perheille 
Räätälöitävä verkkopalvelu perheille

 • Miten nepsy-häiriö tunnistetaan?
 • Miten varhaiskasvatus ja koulu tukevat?
 • Miten nepsy-palveluverkko toimii meillä? 
 • Miten haen tukia ja etuuksia?

Toimivan nepsy-palveluverkon edellytykset 

Toimiva nepsy-palveluverkko edellyttää kaikilta sote-maakunnassa lapsiperheiden parissa työskenteleviltä ammattilaisilta seuraavaa:

Perustiedot

 • nepsy-lasten tunnistamisesta, hoidosta ja tukemisesta
 • sote-maakunnan nepsy-palveluverkon eri toimijoiden roolista ja toimintamalleista
 • sote-maakunnan psykoedukaation sisällöistä ja jakelusta

Edellytykset haltuun Oppimaan verkkokursseilla

Oppimaan nepsy-verkkokurssien tarkoituksena on jakaa nepsy-tietoa sote-alan ja sivistyksen ammattilaisille ja sen myötä luoda yhtenäisiä toimintamalleja nepsy-lapsen ja -perheen tukemiseksi.

Nepsy-lapsi varhaiskasvatuksessa 5 op -verkkokurssi tarjoaa eväitä alle kouluikäisen nepsy-lapsen ja hänen perheensä tukemiseen varhaiskasvatuksessa.

Nepsy-lapsi koulussa 5 op -verkkokurssi keskittyy esi- ja perusopetuksen henkilöstön nepsy-tietouden kasvattamiseen.

Nepsy-lapsi sote-palveluissa 5 op -verkkokurssin tarjoaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä tietoa että työkaluja, joilla rakennetaan kaikkien toimijoiden yhteistyötä.

Nepsy-nuoren tukeminen 5 op - verkkokurssi edistää lastensuojelun ja perhetyön ammattilaisten nepsy-osaamista sekä luo yhteisiä toimintamalleja perheiden ja koulun kanssa nepsy-nuoren tukemiseksi.

Nepsy-aikuisen tunnistaminen ja ohjaaminen 5 op -verkkokurssi tarjoaa tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä nuorten ja nuorten aikuisten parissa työskenteleville tavoitteena oireista kärsivien henkilöiden arjen, koulutuksen ja työllistymisen tukeminen.

Nepsy-palveluverkon rakentaminen -kurssin avulla rakennetaan kunnan/sote-maakunnan yhteinen nepsy-palveluverkon kuvaus, joka auttaa sekä ammattilaisia että perheitä palveluiden saatavuudessa ja palveluprosesseissa.

Oppimaan nepsy-tuki perheille  on sisältörunko, josta on räätälöidään kuntaan / sote-maakuntaan paikallinen psykoedukaation verkkopalvelu perheille.  

Kaikki Oppimaan verkkokurssit löytyvät täältä.

Tervetuloa mukaan joukkoon!

Helena Lehtimäki
tuottaja, toimittaja

040 5629 441

Minuun saa yhteyden etusivun ylälaidassa olevan Ota yhteyttä kouluttajaan -linkin kautta. Vastaan mielelläni, kun kysymyksiä herää. Omat viestisi ja minun vastaukseni löytyvät myös Omat kurssit -sivun vasemmasta ylälaidasta Omat viestit -linkin takaa. Tällöin kaikki viestit säilyvät yhdessä paikassa.

Jätä viesti tulee minulle sähköpostiin. 

Takaisin: Yksityinen: Säkylän nepsy-palveluverkon rakentaminen > Ratkaisukeskeisen opiskeluhuollon periaatteet

Vastaa