Oppilashuolto Etelä-Karjalassa

Kuva: Oppimaa

Oppilashuolto esi- ja perusopetuksessa Etelä-Karjalassa

Oppilashuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä.

Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona, jolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko oppilaitosyhteisössä edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.

Ensisijainen vastuu oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista on luonnollisesti oppilaitoksen henkilökunnalla.

Oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon, johon sisältyvät koulutuksenjärjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto ja oppilashuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuollon palvelut.

Mahdollisen huolen noustessa esiin se otetaan puheeksi ensin oppilaan kanssa, jonka jälkeen asia pyritään aina jakamaan huoltajien kanssa. Tarpeen vaatiessa oppilaalle tarjotaan mahdollisuutta tavata koululla työskentelevää kuraattoria tai psykologia (ns. psykososiaaliset teemat) tai terveyteen liittyvissä asioissa kouluterveydenhoitajaa, jonka kautta saa kontaktin koululääkäriin.

Tarvittaessa voidaan oppilaan ja huoltajan suostumuksella kutsua koolle monialainen yksilökohtaisen oppilashuollon asiantuntijaryhmä, joka kartoittaa tilanteen ja etsii siihen ratkaisuja.

Oppilashuoltoa toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä oppilaiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

Rehtori Jukka Mielikäinen: Yhteisöllisestä ja yksilökohtaisesta oppilashuollosta

Takaisin:

Vastaa