Oppilaan huoli puheeksi

Oppilaan yksilökohtaiseen tilanteeseen
liittyvän huolen käsittely oppilashuollossa

Rehtori Jukka Mielikäinen: Oppilaan yksilökohtaiseen tilanteeseen
liittyvän huolen käsittely opiskeluhuollossa 

Kuva: Lapsen ja nuoren tukeminen esi- ja perusopetuksessa (Eksote)

Keskustelu

TakaisinPERHEIDEN Oppimaa > Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Vastaa