Opiskeluhuoltoryhmän toimintamalli

Täällä seuraamme, miten  LAPE-muutosohjelmassa kehitetään opiskeluhuoltoryhmän kansallista työskentelymallia. 

Suunnitelmasta todetaan:

Laaditaan oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltoryhmän kansallinen malli yhdessä opiskeluhuollon asiantuntijoiden kanssa. Mallin laadinta on osa lasten ja perheiden palveluiden muuutosohjelman (LAPE) matalan kynnyksen palveluiden kehittämistä. 

Malli laaditaan ensin perusopetukseen ja myöhemmin esiopetukseen sekä toiselle asteelle.

Mallin laatimista varten on koottu monialainen työryhmä. Ryhmässä on mukana maakuntien Lape-kehittämistyön toimijoita, OPH:n ja THL:n asiantuntijoita sekä muita opiskeluhuollon asiantuntijoita.

Mallin laadinta tapahtuu verkostotyönä kevään 2018 aikana.

Työryhmän työn etenemistä voi seurata myös  Innokylässä.

Takaisin:

Vastaa