Opiskeluhuolto mukaan

​Yhteinen näkemys

​Mari Routti: Kaikilla tulee olla yhteinen viitekehys

Eksote on kouluttanut terveydenhoitajia, kuraattoreita ja psykologeja. Tarvitaan yhteinen näkemys vuorovaikutuksen luonteesta, jotta pääsemme yhdessä eteenpäin.

Lukio ja ammatillinen koulutus ovat hyppäämässä mukaan ratkaisukeskeiseen koulutukseen. Lapset ovat itsekin alkaneet soveltaa myönteistä vuorovaikutusmallia keskinäisissä ongelmissaan.

​Vaikuttavuus

​Mari Routti: Vaikutukset näkyvät hyvinvointiprofiileissa

​Ratkaisukeskeisen toimintatavan vaikutukset näkyvät oppilaiden hyvinvointiprofiileissa mutta myös henkilöstön työhyvinvoinnissa. Usko hyvään tulevaisuuteen ylläpitää myönteistä puhetta ja hyvää työhyvinvointia.

Keskustelu

- Miten rakennamme opiskeluhuoltoon yhteisen
  ratkaisukeskeisyyteen perustuvan näkemyksen?
- Miten hyödynnämme kaikkien toimijoiden osaamista?
- Miten prosessit otetaan haltuun?

Takaisin:

Vastaa