Opiskelu Oppimaassa

Työyhteisön opiskelu

Työyhteisö aloittaa ryhmäopiskelun ja sopii aikataulun.

Menetelmiä sovelletaaan käytäntöön yhteisen suunnitelman mukaan verkostomaisesti.

Kurssilainen opiskelee itsenäisesti verkossa ja osallistuu keskusteluun.

Tulokset ja jatkosuun-nitelmat kirjataan organisaation ja lapsen asiakirjoihin.

Ryhmä keskustelee kasvokkain miten opittu
soveltuu meille.

Verkosto seuraa ja arvioi.

Itsenäinen opiskelu
oppilaitoksessa


Opiskelija suorittaa verkkokurssin tehtävät.

Opiskelija vastaa
kurssin kysymyksiin

Opiskelija lataa todistuksen suorituksesta.

Verkko-opiskelu ja ryhmäkeskustelut

Opiskelijat voivat aloittaa verkko-opiskelun yhtä aikaa ja järjestää ryhmäkeskusteluja esimerkiksi moduuli kerrallaan. Kokemusten jakaminen ja harjoitusten tekeminen yhdessä vahvistaa oppimista.

Itsenäinen opiskelu

Opiskelija tutustuu oppimateriaaliin itsenäisesti.

Opiskelija osallistuu keskustelufoorumiin.

Mikäli opiskelija suorittaa opintopisteet, hän voi hyväksyttää suorituksen oppilaitoksessa (AHOT).

Täällä ohjeet,
miten hankit Oppimaa-verkkokurssin.

Takaisin:

Vastaa