Opiskelu Oppimaassa

Työyhteisön opiskelu

Työyhteisö aloittaa ryhmäopiskelun ja sopii aikataulun.

Menetelmiä sovelletaaan käytäntöön.

Itsenäistä opiskelua  ja osallistuminen keskusteluun.

Tulokset ja jatkosuun-nitelmat kirjataan lapsen vasuun

Ryhmä keskustelee miten  opittu
soveltuu meille.

Huoltajat mukana alusta lähtien
lapsen tukena.

Oppilaitoksen opiskelu

Opiskelijat suorittavat verkkokurssin tehtävät


Opiskelijat kirjoittavat raportin menetelmän soveltamisesta.

Opiskelijat soveltavat menetelmiä harjoittelussa.

LTI ja Oppimaa arvioivat opiskelijan kokonaissuorituksen.


Harjoittelupaikka antaa arvion opiskelijan työstä.

Opiskelija saa todistuksen arvosanoineen.

Itsenäinen opiskelu

Opiskelija tutustuu oppimateriaaliin itsenäisesti.

Opiskelija osallistuu keskustelufoorumiin.

Voi suorittaa opinto-pisteitä hankkimalla opinto-ohjauksen.

Vastaa