Opiskelu Oppimaassa

Keskustelu

- Miten rakennamme verkko-opiskelun vuosikellon?
- Millaista lisäosaamista tarvitsemme?
- Miten järjestämme opiskelulle aikaa?
- Miten turvaamme opitun soveltamisen käytäntöön?
- Miten ylläpidämme uutta osaamista?

Oppimaa-verkkokursseja


  • työyhteisöille
  • oppilaitoksille
  • itsenäiseen opiskeluun

Täällä ohjeet miten kirjaudun kurssille.

Työyhteisön opiskelu

Työyhteisö aloittaa ryhmäopiskelun ja sopii aikataulun.

Menetelmiä sovelletaaan käytäntöön yhteisen suunnitelman mukaan verkostomaisesti.

Kurssilainen opiskelee itsenäisesti verkossa ja osallistuu keskusteluun.

Tulokset ja jatkosuun-nitelmat kirjataan organisaation ja lapsen asiakirjoihin.

Ryhmä keskustelee kasvokkain miten opittu
soveltuu meille.

Verkosto seuraa ja arvioi.

Oppilaitoksen opiskelu

Opiskelijat suorittavat verkkokurssin tehtävät.


Opiskelija vastaa kurssin kysymyksiin.

Opiskelijat soveltavat menetelmiä harjoittelussa.

Monivalintatehtävät ovat automatisoituja.


Ryhmäkeskusteluja sekä oppilaitoksessa että harjoittelupaikassa.

Opiskelija lataa todistuksen suorituksesta.

Itsenäinen opiskelu

Opiskelija tutustuu oppimateriaaliin itsenäisesti.

Opiskelija osallistuu keskustelufoorumiin.

Opiskelija voi suorittaa opintopisteitä automatisoidusti ja "ahotoida" suorituksen oppilaitoksessa (AHOT).

Takaisin:

Vastaa