Elämäntilanne, ansioluettelo ja aikajana

​Elämäntilanne

​Ensimmäisessä työkalussa, elämäntilannekartoituksessa, nuori voi nopeasti ja helposti, mutta samalla monipuolisesti tarkastella nykyistä tilannettaan. 

​Nuoren kanssa työskentely on usein varsin ongelmakeskeistä ja olemassa oleviin sektoroituneisiin palveluihin, ei niinkään nuoren kokonaistilantee-seen, nojautuvaa. 

Yksittäisiin ongelmiin, kuten asunnottomuuteen, erilaisiin addiktioihin, työtyötömyyteen tai velkaantumiseen, kiinnitetään yleensä asianmukaista ja osaavaa huomiota omina erillisinä haasteinaan, mutta ihmisen kokonaistilanne ja varsinkin voimavarat jäävät herkästi hämärän peittoon sekä työntekijöiltä että häneltään itseltään (Ervamaa ym. 2015).

Kartoitus sisälttöö muutamista kysymyksistä koostuvia kysymyssarjoja liittyen seuraaviin elämänalueisiin:

  •  ihmissuhteet
  •  koulutus ja työkokemus
  •  terveydentila
  •  asumistilanne
  •  taloudellinen tilanne
  •  voimavarat
  •  harrastukset ja vapaa-aika
  •  tulevaisuus.

Elämäntilanne palasteltuna

Ansioluettelopohja

Nettipalvelusta löytyy valmis ansioluettelopohja, jonka avulla nuori voi laatia ohjeistetusti itselleen CV:n esimerkiksi työ- tai harjoittelupaikan hakemista varten.

Aikajana

Kolmas nuoren työkalu, aikajana auttaa hahmottamaan oman elämän historiallisuutta ja prosessimaisuutta, sillä sen avulla voi käydä läpi mennyttä, nykyistä ja tulevaa.

​Ansioluettelo työkaluna ja aikajanatyöskentely

Takaisin:

Vastaa