Näin maakunnan LAPE hyödyntää työkalupakkia

Tervetuloa rakentamaan yhteistyötä
LAPE-palveluiden kehittämiseksi

Tämä työkalupakki tarjoaa  maakunnalle, kunnille ja kaupungeille työvälineitä LAPE-muutosohjelman toimenpiteiden yhteiseen kehittämiseen ja tulosten jalkauttamiseen ja juurruttamiseen. Se edistää myös asukkaiden ja eri toimijoiden osallisuutta suurien muutoksien keskellä.

Työkalupakin taustalla on Oppimaan verkkokoulutukseen liittyvä kehitystyö Etelä-Karjalan LAPE-hankkeessa.

Työkalupakin rakenne

Työkalupakki toimii verkkokurssialustalla, johon sisältyy moduuleja ja oppitunteja. Jokaisen oppitunnin lopussa on keskustelufoorumi, johon osallistuminen edellyttää kirjautumista palveluun.

Oppitunnit voivat olla kaikkien nähtävillä (vihreä palkki: Ilmainen esikatselu) tai ne näkyvät vain kirjautuneille.

Mikäli palvelun hinta on 0 euroa, kuka tahansa voi kirjautua siihen. Siksi laitamme hinnaksi ison summan, jotta kukaan ei vahingossa hanki kurssia.

Oppimaa lähettää maakunnan muutosagentille koodin, jota käyttämällä hinta nollautuu. Koodilla toimivan kirjautumisen avulla voitte itse päättää, ketkä tulevat suunnitteluun ja keskusteluun mukaan suljetuille oppitunneille.

Kehitystyöhön liittyvät keskustelut voidaan tarvittaessa poistaa suunnittelutyön päätteeksi ja suljetut oppitunnit voidaan muuttaa avoimiksi.

Askel 1. Mitä kehitämme? Ketkä mukaan suunnitteluun ja keskusteluun?

Ensimmäiseksi organisaation tulee päättää
- Mitä aiheita käsittelemme työkalupakissa?
- Ketkä kutsumme mukaan?
- Mitkä oppitunnit ovat julkisia, mitkä vain kehittäjäyhteisön käytössä?

Toivottavaa on, että mukana on julkinen, yksityinen ja kolmas sektori.

Askel 2. Palveluun kirjautuminen

Muutosagentti lähettää sovitulle kehittäjäjoukolle koodin, jolla kukin voi kirjautua maksutta omalla sähköpostilla palveluun. Salasanan saa valita itse. 

Tarkemmat ohjeet kirjautumiseen löytyvät tämän linkin takaa.

Askel 3. Keskustelun käynnistäminen

Kun kirjautumisia alkaa kertyä, keskustelu voi käynnistyä tämän sivun keskustelufoorumilla. Muutosagentti käynnistää keskustelun esittämällä tarkentavia kysymyksiä keskusteluun osallistuville omissa kommenteissaan.

Keskustelun voi käynnistää esimerkiksi seuraavilla kysymyksillä
- Miten toimimme tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi?
- Millaista koulutusta tarvitsemme? Miten verkkokoulutus voisi soveltua meille?

Mikäli haluatte joillekin aihepiireille oman oppitunnin ja keskustelufoorumin, lähettäkää siitä tekstitiedosto. Perustamme sille oman oppitunnin, jolloin siihen liittyvää keskustelua on helpompi hallinnoida.

Tutustukaa myös maksuttomiin (Ilmainen esikatselu)  työkalupakin sisältöihin ja ehdottakaa keskustelufoorumilla toiveita uusiksi sisällöiksi. Oppimaa toteuttaa niitä mahdollisuuksien rajoissa.

Askel 4. Verkko-opiskeluun tutustuminen

Oppimaa tuottaa verkkokursseja varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen sekä sote-alan henkilöstön täydennyskoulutukseen. Sisällöt keskittyvät  erityisesti hyvinvoinnin edistämiseen, opiskeluhuoltoon, ratkaisukeskeisiin menetelmiin ja ns. nepsy-valmennukseen. 

Oppimaa on tuottanut tästä aihepiiristä useita verkkokursseja, joista osa on toteutettu yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin kanssa.

Tarjoamme maakunnan LAPE-hankkeelle maksuttoman tutustumisen seuraaviin kursseihin
- Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri
- Hyvinvoiva koulu
- Lapsen kohtaaminen ratkaisukeskeisesti
- Vastuunportaat (mm. kiusaamisen ehkäisyyn)

Myös muiden kurssien pilotoinnista voidaan sopia erikseen.

Kuhunkin kurssiin tarjoamme 3 maksutonta käyttöoikeutta. Ehdotamme, että valitsette kutakin kurssia varten työyhteisön tai tiimin.

Kolmen hengen opiskeluryhmät käyvät yhdessä verkkokurssit läpi ja  tapaavat myös kasvokkain keskustellakseen kurssien sisällöistä. 

Päätteeksi ryhmät raportoivat ohjausryhmälle
- Miten työyhteisön opiskelu sujui?
- Miten sisällöt ja verkko-opiskelu sopisivat käyttöön?
- Mitä muuta sisältöä toivoisitte?

Näin työyhteisö opiskelee yhdessä

Askel 5. Verkkokoulutuksen käynnistäminen

Mikäli testiryhmänne kokevat verkko-opiskelun hyödylliseksi, Oppimaa tarjoaa verkkokursseja käyttöönne 50 %:n alennuksella LAPE-hankkeen ajan.  Hinnat löytyvät moduulista Koulutustarjonta.

Oppimaan kurssitarjontaan voi tutustua täällä.

Tiedoksenne myös, että Oppimaa julkaisee pian uuden kurssin
Nepsy-asiakkaan tunnistaminen ja ohjaaminen Se on laaja useamman asiantuntijan vetämä kurssikokonaisuus, joka soveltuu hyvin myös lukioon ja ammatilliseen koulutukseen.

Askel 6. Muita ilmaisia sisältöjä

Opettajan OPPIMAA on opettajille ja opettajiksi valmistuville suunnattu jatkuvasti päivittyvä ilmainen tietopalvelu, jossa esitellään mm. Lappeenrannan kolmiportaisen tuen ja opiskeluhuollon prosesseja ammattilaisen näkökulmasta.

Perheiden OPPIMAA on huoltajille suunnattu palvelu, jossa kerrotaan mm. miten Lappeenrannassa on järjestetty lasten ja nuorten tukeminen esi- ja perusopetuksessa.

Muksuoppi asiakastyössä on ilmaiskurssi, jossa tutustutaan Muksuoppi-menetelmän hyödyntämiseen asiakastyössä.

Askel 7. LAPE-hankkeen jälkeen

Maksuton työkalupakki on käytössänne vuoden 2018 loppuun asti riippumatta mahdollisista tilauksista. Kokeilun jälkeen arvioimme sen hyödyllisyyttä maakuntien näkökulmasta. Mikäli se koetaan hyödylliseksi, pyrkimyksemme on pitää se maksuttomana jatkossakin verkkokurssimyynnin avulla.

Toimitamme teille jatkossa myös uutiskirjeitä uusista kurssisisällöistä ja kehittämihankkeista.

Katso video 2 minuutissa
Näin työyhteisö opiskelee Oppimaassa

Toivon, että työkalupakista tulee olemaan teille käytännön hyötyä. Tänä päivänä suurten muutosten keskellä tarvitsemme tehokkaita työkaluja, jotta voimme keskittyä paremmin ydinasioihin.

Keskustelen mielelläni kanssanne lisää aiheesta.
Yhdessä kehittämällä etenemme rivakammin.


Helena Lehtimäki
Oppimaa-verkkokurssit

040 5629441

Takaisin:

Vastaa