Moniammatillisen yhteistyön työkalu

​Työryhmän ehdotus

2. Kehitetään yhteinen tietojärjestelmä kahdessa vaiheessa

- Tarvitaan sähköinen työkalu tilannekuvan ja suunnielman tekemiseen.
- Työkalun avulla saadaan kokonaiskuva asiakkuuksista.

- Kyseessä on asiakkaan työkalu
      - Asiakas päättää  kuka saa katseluoikeudet: esim. viranomainen, kolmas sektori,

         muut tukihenkilöt

 - Aluksi erillinen  järjestelmä, jota integroidaan ajan kanssa


Takaisin:

Vastaa