MLL – Perhesatamat

Parisuhde päättyy - vanhemmuus jatkuu

Perhesatamatoiminta on palvelu eronneille lapsiperheille tilanteessa, jossa lapsesta erillään asuvalta vanhemmalta puuttuu paikka, jossa tavata ja viettää aikaa yhdessä lapsen kanssa. Palvelun tarkoitus on tukea lapselle tärkeiden ihmissuhteiden jatkuvuutta eron jälkeen ja tarjota puolueeton tila tapaamiselle elämän muutoskohdassa. Toiminnan mahdollistavat koulutetut vapaaehtoiset eli perheluotsit.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kymen piirin hallinnoima Eroauttamistyön ja kohtaamispaikkatoiminnan kehittämishanke (2018-2020) tuottaa uutta palvelua Lappeenrannassa

Lappeenrannan eropalvelujen koordinaattori Marjaana Peronmaa kertoo toiminnasta seuraavissa videoissa.

Marjaana Peronmaa: Perhesatamatoiminnan periaatteet

Esimerkkitilanteita, joissa Perhesatamatoiminta voisi olla hyödyllistä eronneille perheille:

  • Lapsesta erossa asuvan vanhemman asumisjärjestelyt ovat vielä kesken eron jälkeen
  • Lapsesta erossa asuva vanhempi asuu toisella paikkakunnalla
  • Tapaava vanhempi toivoo tukea lapsen perushoitoon
  • Lapsesta erossa asuvalla vanhemmalla on uusi kumppani ja lasta ei haluta heti esitellä uudelle kumppanille
  • Lapsi ja vanhempi eivät juurikaan ole tavanneet toisiaan
  • Luottamuspula toisen kyvystä toimia vanhempana tai lastenhoitotaidoista

Vapaaehtoiset 

Perhesatamatoiminnan mahdollistavat koulutetut vapaaehtoiset eli perheluotsit.

Marjaana Peronmaa: Vapaaehtoisten koulutus

Tietoa perheille

Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä koordinaattoriin ja varata tilan lapsen tapaamiseen kertaluontoisesti tai pidemmälle ajanjaksolle. Myös perheen kanssa työskentelevä taho voi perheen toiveesta olla yhteydenottaja. Perheen kanssa järjestetään yhteinen tutustumiskäynti, jossa jutellaan käytännön asioista ja sovitaan tapaamisajankohdista. Perheen toiveet ja yksilöllinen tilanne otetaan huomioon.

Perhesatamatoiminnan mahdollistavat koulutetut vapaaehtoiset. Vapaaehtoinen on ottamassa perheen vastaan ja on koko tapaamisen ajan paikalla, mutta jättää tilan lapsen ja vanhemman yhdessäololle. Perheen toiveesta vapaaehtoinen voi olla tukena esimerkiksi hoito- ja leikkitilanteessa.

Marjaana Peronmaa: Viestiä perheille 

Pelisääntöjä

Perhesatamatoiminta vastaa sellaisten perheiden tarpeisiin, joissa vanhemmat kykenevät sopimaan tapaamisista yhteistyössä eivätkä tarvitse lakisääteisiä valvottuja tai tuettuja tapaamisia. Kyseessä ei ole viranomaispalvelu, vaan palvelu perustuu vapaaehtoisuuteen, luottamuksellisuuteen ja se on maksutonta.

Perhesatamatilaa käyttävät perheet sitoutuvat seuraaviin periaatteisiin:

• Sovituista ajankohdista pidetään kiinni ja mahdollisista peruuntumisista ilmoitetaanaina koordinaattorille
• Tapaamisiin ei mennä päihtyneenä.
• Tapaamisiin ja vaihtotilanteisiin ei kuulu vanhempien välinen riitely.
• Lapsi on tapaamisten aikana aina vanhempiensa vastuulla
• Tapaamisten on toteuduttava lapsen edun mukaisella tavalla, tapaamisoikeus on lapsen oikeus.

Yhteystiedot

Lappeenranta

Eropalvelujen koordinaattori
Marjaana Peronmaa
050 3588 394,
marjaana.peronmaa@mll.fi
Armilankatu 33 A, 53100 Lappeenranta

Kouvola

Eropalvelujen koordinaattori
Satu Lukka
050 5139 553
satu.lukka@mll.fi
Hallituskatu 5, 45100 Kouvola

Perhesatamien käyntiosoitteet

Kohtaamispaikka Pikku-Tirikka,
Armilankatu 33 A,
53100 Lappeenranta
• Tapaamiset mahdollisia arkisin ja viikonloppuisin

Puutarhurinkadun perhepuisto,
Puutarhurinkatu 26, 45100 Kouvola
• Tapaamiset mahdollisia viikonloppuisin
• Matkakeskuksen välittömässä läheisyydessä

Keltakankaan perhekeskus,
Keltakankaantie 8, 46860 Keltakangas
• Tapaamiset mahdollisia arkisin ja viikonloppuisin

Soteklinikka Helli,
Valtakatu 36 L 3, 45700 Kuusankoski
• Tapaamiset mahdollisia iltaisin ja viikonloppuisin

Perhesatamatoiminta on osa MLL:n Kymen piirin Eroauttamistyön ja kohtaamispaikkatoiminnan kehittämishanketta (2018—2020).Hanke perustuu MLL:n Tampereen osasto ry:n kehittämään malliin.

Hanketta on tuettu Veikkauksen tuotoilla.

Takaisin:

Vastaa