Miten jaamme ymmärryksen integraatiosta?

Nostoja yhdyspintaselvityksestä integraation näkökulmasta

  • Maakunta- ja sote-uudistus synnyttää lasten, nuorten ja perheiden palveluihin useita uusia yhdyspintoja.
  • Merkittävin ero nykyiseen tilanteeseen ei kuitenkaan ole yhdyspintojen lisääntyminen sinänsä vaan se, että LAPE-palveluiden kokonaisuudesta vastaa jatkossa kaksi itsehallinnollista rinnakkaista toimijaa.
  • Toisaalta lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä kulloisessakin elämänvaiheessa tarvittavista palveluista jakautuu kunnan ja maakunnan kesken tasaisemmin kuin millään muulla uudistuksen piirissä olevalla tehtäväalueella.
  • Siten myös vastuu lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista on korostetusti yhteinen kunnilla ja maakunnilla.
  • Konkreettisemmin kysymys on muun muassa LAPE-palvelujen saumattomasta suunnittelusta, integraation ja ennaltaehkäisevän otteen vahvistamista ja budjettiprosessien tarkoituksenmukaisesta yhteensovittamisesta.

Lähde: Lape-Yhdyspintaselvitys 2018:

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160555

Keskustelu

  • Kysymyksessä on todella laaja kokonaisuus. Mistä lähdemme liikkeelle?
Takaisin:

Vastaa