Mitä on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen?

Mistä meidän tulisi keskustella?

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma tähtää hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Puhutaan paljon ennaltaehkäisevistä palveluista ja varhaisesta puuttumisesta. Puhutaan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyöstä.

Mutta mitä se tarkoittaa kansalaisten arjessa? Mitä se tarkoittaa ammattilaisten työssä? Mistä meidän pohjimmiltaan tulisi keskustella kun puhumme hyvinvoinnin ja terveyden ennaltaehkäisevistä palveluista?

Eksoten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattorina toiminut Tuula Partanen (nyt jo eläkkeellä) esittelee seuraavissa videoissa, miten hyvinvointia  ja terveyttä edistetään Etelä-Karjalassa.

​Tuula Partanen: Mitä on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen?

Miten tunnistat hyvinvoinnin uhan merkkejä?

Tuula Partanen: Miten tunnistat hyvinvoinnin uhan merkkejä?

Hyvinvoinnin uhan merkit voivat olla pieniä mutta merkityksellisiä. Etelä-Karjalassa aiheesta tehtiin myös selvitys, joka auttaa tunnistamaan uhkia paremmin. Työntekijöiden verkostomainen työskentely nousee selvitystyössä vahvasti esiin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Etelä-Karjalassa

Alueellista hyvinvointityötä tehdään Etelä-Karjalassa kuntien hyvinvointitiimien, järjestöjen ja eri yhteistyökumppaneiden kanssa tiiviissä yhteistyössä. 

Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpideohjelma 2016–2020 antaa painopisteet, joita yhdessä toteutetaan kansalaisten hyvinvoinnin tukemiseksi.

Mitä näemme ympärillämme?

Keskustelu

- Miten hyvin tunnistamme hyvinvoinnin uhan merkkejä?
- Miten kuulemme ja osallistamme asukkaita?
- Miten meillä suunnitellaan ennaltaehkäiseviä hyvinvointipalveluita?
- Ketkä kaikki ovat mukana? Keitä tulisi kutsua lisää?

- Ovatko kaikki johtoa myöten sitoutuneita työhön?

Takaisin:

Vastaa