Miksi vaikuttavuuteen kannattaa sijoittaa?

Hankitaan tuloksia, ei suoritteita.

 • Vaikuttavuussijoittaminen on keino kanavoida yksityistä pääomaa hankkeisiin, joilla tavoitellaan mitattavaa myönteistä yhteiskunnallista tai ympäristömuutosta.
 • Olennaista tässä on, että investointi kohdistuu toimintaan, jonka tarkoituksena on tietoisesti lisätä yhteiskunnallista hyvää.
 • Tärkeää on, että investoinnille asetetaan sekä selkeät vaikuttavuustavoitteet että taloudelliset tuottotavoitteet, joiden toteutumista mitataan.

Lapset-SIB-toimintamalli on yksi vaikuttavuusinvestoimisen muoto

Seuraavissa videoissa johtaja Mika Pyykkö esittelee Lapset-SIB -toimintamallin erityisesti Vantaan Lapset-SIB-hankkeen kautta.  Mika Pyykkö kehitti  Sitrassa vaikuttavuusinvestoimisen mallia projektijohtajana yli viisi vuotta. Nyt hän jatkaa samaa työtä johtajana Työ- ja elinkeinoministeriöön perustetussa Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskuksessa.

Tähän mennessä Lapset-SIB -hankkeita on käynnistynyt kolme. Hämeenlinnan hanke keskittyy syrjäytymisvaarassa oleviin lapsiin ja perheisiin. Vantaan ja Lohjan hankkeet rakentavat keinoja ja palveluja neurokirjon lasten ja perheiden tukemiseksi. Lisää aiheesta Lastensuojelun Keskusliiton sivuilla

                   Kuvalähde: lskl.fi

Lapset-SIB -hankkeen idea

Lapset-SIB -hanke

 • sopimus: julkinen sektori, sijoittajat ja palveluntuottajat 
 • julkinen sektori määrittelee muutoksen 
 • työkalu yhteiskunnallisen hyödyn mallinnus
 • olennaista löytää ilmiön juurisyyt

Vaikuttavuusketjua luettava lopusta alkuun

Vantaan Lapset-SIB

 • ilmiö haltuun 
 • keskittyminen juurisyihin
 • Vantaalla nepsy-perheen kuormittuminen 
 • Perhekumppani-malli
 • tarve koko palvelujärjestelmän kehittämiseen

Vaikuttavuuden ekosysteemi

Mitä käsite tarkoittaa?

 • kaikki olennaiset toiminnot
 • pahoinvoinnin korjaaminen johtaa raskaisiin palveluihin
 • hyvinvointia edistetään yhdessä
 • Vaikuttavuuskehittämö

Hyötypotentiaali ja tiedolla johtaminen

Mika Pyykkö painottaa, että tarkoituksena ei ole tehdä ongelmien korjausjärjestelmää vaan luodaan ennakoivaa ja ehkäisevää toimintaa. Tehdään taloudelliset laskelmat hyötypotentiaalista. SIB-malli voi olla pienelle kunnalle liian raskas. Sitran arvion mukaan SIB-mallissa puhutaan mieluummin miljoonista kuin sadoistatuhansista.

SIB-mallissa pyritään hyödyntämään kaikkea mahdollista dataa. Mitä tapahtuu, jos mikään ei muutu? Miltä tilanne näyttää 10 vuoden kuluttua? Tarvitaan yhteiskunnallisen hyödyn mallinnus, johon sisältyy ilmiön ymmärtäminen, juurisyiden löytäminen ja taloudelliset laskelmat. On katsottava pitkälle tulevaisuuteen, yli vaalikausien.

 SIB-malli on ennenkaikkea tiedolla johtamista. 

Miten palvelukokonaisuus tuottaa halutun tuloksen?

 • seurattava, miten valitut interventiot toimivat
 • tiedon ja kokemuksen hyödyntäminen
 • SIB-mallissa voidaan olla joustavia
 • palveluntuottajia voidaan vaihtaa
 • kokonaisnäkemys, että tällä resurssilla on saatava tuloksia aikaan
 • Dream Team

Miten SIB-hankkeen onnistumista mitataan?

 • kovat mittarit tulostavoitteille
 • prosessit, resurssien käyttö ym. mitattava
 • myös pehmeitä, laadullisia mittareita tarvitaan
 • Vantaalla palveluiden käytön seuranta, hyvyysmittarit jne.
 • hyvän elämän tarkastelu

Vaikuttavuusinvestoimisen kehitystyö Suomessa

Johtaja Mika Pyykkö
Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskus
TEM

Kysymyksiä ja keskustelua...

Ilmiön tunnistaminen

Ilmiön hahmottaminen ja tavoitteiden asettaminen

 • Miten neurokirjon ilmiö meillä näyttäytyy?
 • Mitä teemoja siihen liittyy?
 • Kirjaa osatekijöistä ilmiöihin ja ilmiöstä osatekijöihin

Tavoitteemme

 • Mikä muutos halutaan saada aikaan?

Vaikuttavuuden mittarit

 • Minkä indikaattoreiden ja/tai tietojen avulla voimme seurata onnistumista tavoitteissamme?
Takaisin:

Vastaa