Mikä on TIM?

TIM-julkaisualustan tavoitteena on palata takaisin kirjamaiseen, mietittyyn järjestykseen.  Se tuo tarvittavan oppimateriaalin yhteen paikkaan. Sekä opettajat että opiskelijat voivat päivittää materiaalia helposti. Vuorovaikutteisuus on luontevat osa sisältöä.

Kun oppimateriaalin kokonaisuus on paremmin hahmotettavissa, oppiminen tehostuu.

Mikä on TIM?

Katso Jyväskylän yliopiston tuottama TIM-traileri

Takaisin:

Vastaa