Mikä on Taitava luokka?

Taitava luokka on Ben Furmanin kehittämä
Muksuoppi-menetelmälle perustuva
vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen kehittämisohjelma alakoululuokille

© Ben Furman ja Lyhytterapiainstituutti Oy

Ben Furman kertoo videossa, mikä on Taitava luokka -projektin tavoite

Taitava luokka -idea

Koko luokka osallistuu projektiin, jossa oppilaat opettelevat yhdessä toinen toisiaan kannustaen ja tukien koulumenestyksen, ystävyyssuhteiden ja hyvinvoinnin kannalta merkityksellisiä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Tunnustukseksi onnistuneesta suorituksesta koulun rehtori luovuttaa luokalle juhlallisesti Taitava luokka -kunniakirjan, jonka oppilaat voivat kiinnittää luokkansa seinälle.

Takaisin: Yksityinen: Ben Furman: Taitava luokka > Taitava luokka

Vastaa