Mikä on mini-interventio?

Tehokas työväline

Mini-interventiota voisi kuvata on pieneksi, tehokkaaksi väliintuloksi, jolla pyritään vaikuttamaan myönteisesti ei-toivottuun asiantilaan. Joskus kiireisessä arjessa lasten kanssa on paikallaan kokeilla jotakin mini-interventiota hankalan tilanteen korjaamiseksi.

Mitä ovat mini-interventiot?

Vastaa