Mikä on LAPE?

Tällä hetkellä monet lasten, nuorten ja perheiden palvelut ovat hajallaan.
Niitä on vaikea löytää.

Maakunta- ja sote-uudistuksen yhteydessä palveluverkko uudistuu ja paranee.

Kuvakaappaus LAPE-videosta osoitteessa stm.fi. 

LAPE-muutosohjelma on hallituksen kärkihanke, jonka tavoitteena on luoda lapselle ja nuorelle suotuisa kasvuympäristö sekä tukea perheen hyvinvointia.

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa (2016-2018) johtavat sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö, jonka vastuulla on lasten ja nuorten hyvinvoinnin tuki varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksessa. Ohjelman toimeenpanon tuesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma
Video: stm.fi/lapsi-ja-perhepalvelut. Tuotanto STM, OKM, THL

Motto: Jokainen lapsi ja nuori tarvitsee lähelleen
turvallisia ja välittäviä aikuisia
.

Teemme lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea. Yhdessä. Lähellä.

Keskustelu

- Millaisia  lapsi- ja perhepalveluiden uudistuksia toivoisit omaan kuntaasi ja maakuntaasi?

Takaisin:

Vastaa