Mediakasvatuksen viitekehys

Lapset ja muuttuva mediamaailma

​Tämän päivän maailmassa lapset ja nuoret tarvitsevat monenlaisia taitoja selviytyäkseen jatkuvasti kasvavan tietotulvan ja nopeasti kehittyvän media-teknologian keskellä.

Lapsille mediataidot tulevat tutuiksi jo ennen lukutaitoa. Siksi mediakasvatus ja monilukutaidon opettelu tulee käynnistää jo varhaiskasvatuksessa. 

Näiden tavoitteiden saavuttamiseen saamme ohjeistusta Opetushallituksen julkaisuista:

  • Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016
  • Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

​Oppimiskäsitys 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jonka mukaan lapset kasvavat, kehittyvät sekä oppivat vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja lähiympäristön kanssa. Oppimiskäsitys pohjautuu myös näkemykseen lapsesta aktiivisena toimijana. 

Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Monilukutaitoa sekä tieto- ja viestintäteknologista osaamista tarvitaan lasten ja perheiden arjessa, ihmisten välisessä vuorovaikukutuksessa sekä yhteiskunnallisessa osallistumisessa. Monilukutaito sekä tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen edistävät lasten kasvatuksellista ja koulutuksellista tasa-arvoa.  Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea näiden taitojen kehittymistä. 

Monilukutaito liittyy kiinteästi ajattelun ja oppimisen taitoihin. Lasten kanssa nimetään asioita ja esineitä sekä opetellaan erilaisia käsitteitä. Lapsia innostetaan tutkimaan, käyttämään ja tuottamaan viestejä erilaisissa, myös digitaalisissa, ympäristöissä. 

Lähde: Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 (OPH Määräykset ja ohjeet 2016:17)

Mediakasvatusta arjessa​

Tällä kurssilla tarkastelemme monilukutaitoa ja mediakasvatusta varhaiskasva-tuksen ja päivähoidon käytännön työn näkökulmasta. Tätä tarkoitusta varten Päiväkoti Kanava ja Päiväkoti Koralli avasivat meille ovensa.

Ensimmäiseksi tutustumme Päiväkoti Kanavaan. Oppaina ovat lastentarhanopettaja Juulia Jantunen ja päiväkodinjohtaja Juha Koskelainen.

Päiväkoti Kanava

Seuraavaksi kurkistamme Päiväkoti Koralliin. Oppaana on lastentarhanopettaja Pirjo Arvola-Helander. 

Päiväkoti Koralli

Osallistu keskusteluun!

Toivomme, että osallistut oppituntien päätteeksi keskusteluun alla olevalla keskustelupalstalla. Esitämme virikkeeksi joitakin oppituntiin liittyviä kysymuyksiä.

Voit nostaa esiin myös muita kysymyksiä, joita pohditte yhdessä kurssilaisten kanssa.​

Mitä mieltä olet siitä, että nykyisissä opseissa ja perusteissa puhutaan vain monilukutaidosta ja tvt-osaamisesta mutta ei mediakasvatuksesta?

Takaisin:

2 kommentteja “Mediakasvatuksen viitekehys

Vastaa

 

Vastaa