Leikin tärkeys

Tavoite
Sisältö
Keskustelu

Leikki on lapsen tapa oppia.

Leikki kehittää lasten keskinäisiä vuorovaikutustaitoja. Aikuisen on tärkeää oppia havainnoimaan lasten leikkejä ja samalla oivaltaa, milloin aikuista tarvitaan mukaan.

Valmiita leluja ei aina tarvita. Lapset keksivät ne itse.

Leikkitaitoja

 • leikki auttaa lapsia kehittämään neuvottelutaitoja
 • sotaleluillakin on tehtävänsä lapsen kasvussa
 • miten aikuinen voi edistää leikin mahdollisuuksia?

Aina lapset eivät halua aikuista leikkiin mukaan.

Aikuisen tulisikin pohtia, milloin ohjata lasta leikkiin/leikissä ja milloin vetäytyä pois? Aikuinen tarvitsee sensitiivisyyttä havaitakseen millaiseen rooliin häntä kulloinkin tarvitaan. Voiko tällaista herkkyyttä oppia vai onko se luontaista?

Aikuisen rooli leikeissä

 • milloin aikuinen osallistuu lasten leikkiin
 • milloin on syytä vetäytyä pois?
 • kasvattajien hyvä keskustella lelujen käytöstä

Leikkirauha

 • leikki on lasten aikaa
 • häiritseekö aikuinen joskus lasten leikkirauhaa?

Pienimpien leikki liikuttaa

 • sisälläkin voidaan liikkua ja retkeillä

Leikin arviointia tukevia kysymyksiä

 • Ovatko lapset olleet mukana suunnittelemassa, rakentamassa ja ylläpitämässä leikkiympäristöjä ja leikkejä?
 • Ovatko kasvattajat havainnoineet lasten leikkejä?
 • Ovatko kasvattajat rikastuttaneet suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti lasten leikkiä omalla toiminnallaan?
 • Ovatko kasvattajat olleet mukana lasten leikeissä osallistumalla leikkiin tarvittaessa?
 • Ovatko kasvattajat reagoineet lasten leikistä nouseviin väline-, tila-, aika- ym. tarpeisiin?
 • Ovatko lapset olleet mukana sopimassa, mitä uusia leikkivälineitä varhaiskasvatukseen hankitaan?
 • Onko lasten leikki voinut levittäytyä varhaiskasvatuspaikan kaikkiin mahdollisiin käytettävissä oleviin tiloihin niin sisällä, pihalla kuin muualla lähiympäristössä (metsä, leikkipuisto yms.)?
 • Onko leikkipaikoissa ollut joka päivä sitoutuneita leikkijöitä?
 • Onko lasten leikki voinut tarvittaessa jatkua päivästä toiseen?
 • Miten ohjaamme erityislasta leikin pariin?
 • Keskustelu

 • Millainen on meidän "leikkipolitiikkamme"?
 • Miten vastaamme yllämainittuihin kysymyksiin?
 • Onko meillä mahdollisuuksia kehittää uudenlaisia leikkipaikkoja?
 • Takaisin:

  Vastaa