Aikuisen rooli leikissä

​Tässä videossa nousee esiin lasten neuvottelutaitojen kehittäminen
ja aikuisten suhtautuminen sotaleluihin.

Leikki on mahdollisuus​

Rikkovatko päiväkodin rutiinit lasten leikit ja riemun? Miten aikuinen voi edistää leikin mahdollisuuksia?

Leikki astuu varpaille -julkaisu (Socca - Pääkaupunkiseudun osaamiskeskus. Soccan työpapereita 2016:1) esittelee runsaasti kokemuksia VKK-Metron leikin kehittämiskaudesta.

Yksi tärkeä oivallus oli, että irtautuminen tiukoista rutiineista lisäsi lasten leikkirauhaa ja pitkäkestoista leikkiä.  Samalla sekä lasten että aikuisten hyvinvointi lisääntyi.

Kun turhat kiellot karsiutuivat, leikit laajenivat ja jatkuivat useita päiviä. Pukeutumisaikakin muuttui leikiksi. Syrjäytymisvaarassa olevien lasten tukeminen pitkäkestoisessa leikissä onnistui paremmin.

Aikuisen rooli​

Aikuisen roolista Soccan julkaisussa todetaan seuraavaa:

Me aikuiset olemme toimintaa kehittäessämme todenneet, että aikuisen mukanaolo leikissä on pelkastään mukavaa niin lapsille kuin aikuisillekin. Herkällä otteella havaitsemme lapset, jotka tarvitsevat aikuisen osallisuutta hieman enemmän.

Ja kuinka palkitsevaa on huomata, että suuressakin joukossa jokainen lapsi on omaan tahtiinsa löytänyt sen oman pienen leikkisopukan eikä aikuisen tarvitse enää olla niin tiiviisti kyljessä kiinni.

​Aina lapset eivät halua aikuista leikkiin mukaan.

Aikuisen tulisikin pohtia, milloin ohjata lasta leikkiin/leikissä ja milloin vetäytyä pois? Aikuinen tarvitsee sensitiivisyyttä havaitakseen millaiseen rooliin häntä kulloinkin tarvitaan. Voiko tällaista herkkyyttä oppia vai onko se luontaista?

Socca: Leikki astuu varpaille​

Häiritseekö aikuinen joskus lasten leikkirauhaa?

Keskustelu

  • ​Mitä mieltä me olemme aikuisen roolista lasten leikeissä?
  • Miten me voisimme edistää pitkäkestoisen leikin mahdollisuuksia?
Takaisin:

One thought on “Aikuisen rooli leikissä

Vastaa

 

  1. tosi hienoa kuulla että lapset saavat ja kun he osaavat leikkiä keskenään jotain ihan itse keksittyä ja paikka on ihan muu kuin aikuiset sen näkee. esim lääkärileikkipaikalla oli menossa sängyn alla korjausmiehet lääkärileikkivälineillä. oli tullu vesivahinko ja sitä lapset korjasivat. minun työpaikallani on ryhmässä kolme poikaa tryhmässä ja he leikkivät korjausmiehiä Arto Sauli ja Pekka. ovat meidän Ryhmiksien kunnantyöntekijöitä:)

Vastaa