Lappeen lapsilähtöinen hyvinvointimalli

Lappeen koulun kehittämä
lapsilähtöinen hyvinvointimalli valittiin
HundrED-innovaatioksi vuonna 2017. 

HundrED etsii ja jakaa koulutusinnovaatioita. Sen tavoite on luoda vuoteen 2020 mennessä olosuhteet, joissa koulutusinnovaatiot leviävät rajoista huolimatta koulusta toiseen, maasta toiseen ja mantereelta toiselle.

Tutustu Lappeen koulun innovaatioon.

Lapsilähtöisessä hyvinvointimallissa käyttäytymistä ohjataan kolmiportaisen tuen ja vuorovaikutustaitojen kehittämisen näkökulmasta. Oppilaita tuetaan tavalla, jossa oppimisen ilo ja hyvinvointi tuodaan kaiken toiminnan lähtökohdaksi.

Mistä on kyse?

“Hyvinvointimallin avulla oppilaidemme hyvinvointi ja kouluviihtyvyys on lisääntynyt ja kiusaamistapaukset vähentyneet.
 
Uusimman hyvinvointikyselymme perusteella yli 90% oppilaistamme
tulee joka aamu mielellään kouluun.”

Hannele Heikkilä, apulaisrehtori

Innovaation tavoitteet

  • Oppilaiden hyvinvointi lisääntyy.
  • Oppilaiden vuorovaikutustaidot kehittyvät.
  • Oppilaan valmiudet toimia rakentavasti haastavissa vuorovaikutustilanteissa kehittyvät.
  • Oppilaan kokemus ryhmään kuulumisesta lisääntyy.

Lapset tasavertaisia

Lapsilähtöinen hyvinvointimalli perustuu ajatukseen siitä, että lapset ovat ja kokevat olevansa kouluyhteisön tasavertaisia jäseniä. Lasten tunne- ja vuorovaikutustaidot kuitenkin poikkeavat toisistaan.

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen hyödyttää etenkin lapsia ja nuoria, joilla on haasteita käyttäytymisessä sekä oman toiminnan ohjauksessa. Hyvät vuorovaikutustaidot ennaltaehkäisevät konflikteja ja auttavat oppilasta suhtautumaan rakentavasti haastaviin tilanteisiin ja kiinnittymään yhteisöön. Näiden taitojen opettaminen edistää siten koko kouluyhteisön hyvinvointia.

Malli perustuu kolmiportaisen tuen ajatukseen

Lappeen koulussa on kehitetty lapsilähtöinen hyvinvointimalli, joka perustuu kolmiportaiseen tuen ajatukseen.

Yleisen tuen taso on tärkein ja koskee kaikkia koulun lapsia. Kun yleinen tuki käyttäytymisen ohjaamisessa ei riitä, oppilaalle lähdetään asettamaan yksilöllisempiä tavoitteita.

Seuraavalla tasolla, tehostetussa tuessa, oppilaalle voidaan asettaa tavoitteeksi tietty vuorovaikutustaito, jonka toteutumista seurataan systemaattisesti. Ensin kuitenkin tarkistetaan, että yleinen tuki on ollut kunnossa.

Kolmas taso on erityinen tuki, sillä toisinaan taitojen kehittämisessä tarvitaan vieläkin yksilöllisempää ja intensiivisempää tukea. Tässäkin vaiheessa olennaista on, että kaksi muuta tasoa – yleinen ja tehostettu tuki – toimivat jo hyvin pohjalla.

Oppilaalle henkilökohtainen opetussuunnitelma

Erityisessä tuessa vuorovaikutustaitoja opetellaan ja opetetaan yksilöllisesti pienissä ryhmissä ja tukioppilaiden kanssa. Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma, jossa tavoitteeksi voidaan asettaa tietyn sosiaalisen taidon tai vuorovaikutustaidon oppiminen.

Lapsilähtöisen toimintamallin tavoitteena on nimensä mukaisesti edesauttaa kaikkien oppilaiden hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä kiusaamista ja syrjäytymistä opettamalla ja tukemalla lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Mallilla halutaan tukea kasvua yhdessä toistensa kanssa siten, että jokainen voisi kokea olevansa osa yhteisöä.

Malli on koko koulun toimintamalli, jonka käyttöönotto kestää pitkään ja siihen on sitouduttava useiksi vuosiksi.

Tarvittavat resurssit

  • pitkä käyttöönottoaika
  • koulutusta
  • työyhteisön pedagogista keskustelua, jolle on varattu viikottaista työaikaa


Tutustu toimintamallin ohjeisiin seuraavalla oppitunnilla.

Takaisin:

Vastaa