LAPE, ICT ja tutkimus


​Keinoälyn tavoitteena on kyetä huomaamaan aikaisemmin yksiköiden ja ryhmien palveluiden tarve.

  • vaikuttavuusmittariston laatiminen
  • ennustemallien kehittäminen koko tulevan LAPE-palvelujärjestelmän vaikuttavuuden ja asiakaslähtöisyyden parantamiseksi
  • tarvittavien vaikuttavuusanalyysien toteutus tietojärjestelmistä kerättävien tietoaineistojen perusteella
  • hyvinvointityön, segmentoinnin, varhaisen tuen ja palveluketjujen analysointi ja kehittäminen analyysien pohjalta

Asiakaspolut

Sukeltamalla syvemmälle kiintopisteisiin tunnistetaan tyypillisimmät polut, joita pitkin kiintopisteeseen päädytään. Polkuja vertaamalla voidaan optimoida interventioiden kohdentamista oikeaan ajankohtaan ja väestöryhmään.

Lisäksi tunnistetaan kiintopistettä seuraavat todennäköisimmät jatkopisteet, voidaan arvioida niiden vaikutuksia ja nähdä, millaista polkua pitkin niihin todennäköisimmin päädytään.

Lisäksi voiaan löytää ryhmiä, joilla on riski tietyn kiintopisteen ylitettyään päätyä moniongelmaiseksi.

Takaisin:

Vastaa