LAKU-perhekuntoutus

LAKU -perhekuntoutus käynnistyi palveluna vuonna 2020. Vastaava suunnittelija Hanna Pakkala kertoo, miten kuntoutusta kehitettiin. Oppituntiin sisältyy 6 videota.

 • LAKU-hanke 2012-2018, video 2:28
 • LAKU-kuntoutuksen rakenne, video 2:27
 • LAKU-pilotit, video 3:13
 • LAKU-suunnittelua, video 2:27
 • LAKU-palvelukuvaus, video 2:20
 • LAKU-etäkuntoutus, video 1:55

Monimuotoinen kuntoutus / LAKU ja Etä-LAKU

Kelan Lasten perhekuntoutuksen kehittämishankkeissa (LAKU- ja Etä-LAKU) kehitettiin monimuotoista perhekuntoutusta 5–12-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen vuosina 2012–2018.

LAKU-hankkeessa kokeiltiin ja arvioitiin joustavan ja monimuotoisen perhekuntoutusmallin toteuttamista ja sen soveltuvuutta 5−12-vuotiaat lapsille ja heidän perheillensä. Lapsilla oli diagnosoitu neuropsykiatrinen häiriö ja mahdollisesti samanaikaisia psykiatrisia häiriöitä. Alle kouluikäisillä lapsilla saattoi lisäksi olla samanaikaisia käytös- ja tunne-elämän häiriöitä. Etä-LAKU-hankkeen kuntoutuspalvelu toteutettiin pääasiassa kuntoutujien arjen ympäristöissä.

Lisäksi hankkeella kehitettiin yhteistyötä paikallisten tahojen, kuten kunnan perusterveydenhuollon, perhe- ja nuorisoneuvoloiden sekä sairaanhoitopiirien kanssa.

LAKU-hankkeen palveluntuottajina toimivat Osuuskunta Toivon toimipisteet Helsingissä ja Kotkassa sekä Medifa-milia Oy:n toimipisteet Tampereella ja Oulussa. Etä-LAKU-hankkeen palveluntuottajina olivat KoulutusAvain Oy Kajaanissa sekä ODL Terveys Rovaniemen toimipiste.

Lähde: Kela.fi

Seuraavissa videoissa vastaava suunnittelija Hanna Pakkala
esittelee Kelan LAKU-hankkeen toimintaa ja tuloksia.

Kela käynnistää LAKU-perhekuntoutuksen vuonna 2020 harkinnanvaraisena kuntoutuksena.

LAKU 2012-2018

 • tavoitteena lasten syrjäytymisen ehkäisy 
 • varhainen vaihe terveydenhuollon tehtävä
 • perhekuntoutus Kelan tehtävä
 • yhteistyö koulun ja päiväkodin kanssa

LAKU-perhekuntoutus

 • monimuotoinen rakenne
 • yksilö, perhe, viikonloput
 • perheen tarpeen mukaan
 • iso haaste Kelalle 
 • tapaamisia 35 kertaa vuodessa
 • raskas palvelu, vaatii sitoutumista

LAKU-pilotit

 • Kela rahoittaja
 •  kilpailutetut palveluntuottajat
 • arviointitutkimus
 • Etä-LAKU-työpari kotiin
 • pilotieissa 5-7 -vuotiaat
 • tarvetta myös nuorille, jatkossa raja 15 v.

LAKU-suunnittelua 

 • tavoite tarpeen mukaan
 • työryhmäkin sen mukaan
 • kouluyhteistyötä
 • terapeutit ja vanhemmat yhteistyössä
 • tuloksia nähtiin jo hankkeessa 
 • toivotaan seurantaa

LAKU-palvelukuvaus

 • palvelukuvaus työn alla
 • palveluntuottajien kilpailutus 
 • valtakunnallinen palvelu 
 • oikeiden perheiden löytäminen
 • palveluntuottajien saatavuus

LAKU-etäkuntoutus

 • Kela kehittänyt paljon etäkuntoutusta
 • lapsille esim. puheterapiaa ja toimintaterapiaa videon välityksellä
 • myös kasvokkain tarvitaan
 • avaa paljon uusia mahdollisuuksia

Tutustu Kelan sivuilla, miten LAKU-perhekuntoutukseen voi hakea.

LAKU-perhekuntoutus

Kelan LAKU–perhekuntoutus on tarkoitettu 5–15–vuotiaille lapsille tai nuorille,  joilla on diagnosoitu

 • ADHD tai
 • autismikirjon häiriö tai
 • Touretten oireyhtymä.

Lisäksi lapsella tai nuorella on

 • pitkäkestoisen, monimuotoisen kuntoutuksellisen tuen ja ohjauksen tarve
 • häiriöitä, jotka vaikuttavat toimintakykyä heikentävästi arjen ympäristöissä, kuten päiväkodissa, koulussa tai kotona
 • mahdollisesti myös samanaikaisia käytös- ja tunne-elämän oireita, jotka liittyvät neuropsykiatriseen häiriöön tai sen oireisiin (esim. impulsiivisuuteen).

Kuntoutukseen osallistuvat lapsen tai nuoren lisäksi hänen päivittäiseen elämään kuuluvat omaiset tai läheiset henkilöt.

Jos lapsi tai nuori saa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja, hän ei voi saada LAKU-perhekuntoutusta. LAKU-perhekuntoutus on kohdennettu niille asiakkaille, joilla ei ole oikeutta vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluihin.

Lue lisää Kelan sivuilta täällä

Keskustelu

Takaisin: Yksityinen: Oulunkaaren nepsy-tuki perheille > Tietoa ja työkaluja kotiin

Vastaa