LAKU-perhekuntoutus

Tällä oppitunnilla tutustutaan Kelan LAKU-perhekuntoutukseen. Vastaava suunnittelija Hanna Pakkala kertoo, miten kuntoutusta on kehitetty. Oppituntiin sisältyy 6 videota.

 • LAKU-hanke 2012-2018, video 2:28
 • LAKU-kuntoutuksen rakenne, video 2:27
 • LAKU-pilotit, video 3:13
 • LAKU-suunnittelua, video 2:27
 • LAKU-palvelukuvaus, video 2:20
 • LAKU-etäkuntoutus, video 1:55

Monimuotoinen kuntoutus / LAKU ja Etä-LAKU

Kelan Lasten perhekuntoutuksen kehittämishankkeissa (LAKU- ja Etä-LAKU) kehitettiin monimuotoista perhekuntoutusta 5–12-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen vuosina 2012–2018.

LAKU-hankkeessa kokeiltiin ja arvioitiin joustavan ja monimuotoisen perhekuntoutusmallin toteuttamista ja sen soveltuvuutta 5−12-vuotiaat lapsille ja heidän perheillensä. Lapsilla oli diagnosoitu neuropsykiatrinen häiriö ja mahdollisesti samanaikaisia psykiatrisia häiriöitä. Alle kouluikäisillä lapsilla saattoi lisäksi olla samanaikaisia käytös- ja tunne-elämän häiriöitä. Etä-LAKU-hankkeen kuntoutuspalvelu toteutettiin pääasiassa kuntoutujien arjen ympäristöissä.

Lisäksi hankkeella kehitettiin yhteistyötä paikallisten tahojen, kuten kunnan perusterveydenhuollon, perhe- ja nuorisoneuvoloiden sekä sairaanhoitopiirien kanssa.

LAKU-hankkeen palveluntuottajina toimivat Osuuskunta Toivon toimipisteet Helsingissä ja Kotkassa sekä Medifa-milia Oy:n toimipisteet Tampereella ja Oulussa. Etä-LAKU-hankkeen palveluntuottajina olivat KoulutusAvain Oy Kajaanissa sekä ODL Terveys Rovaniemen toimipiste.

Lähde: Kela.fi

Seuraavissa videoissa vastaava suunnittelija Hanna Pakkala
esittelee Kelan LAKU-hankkeen toimintaa ja tuloksia.

Kela käynnistää LAKU-perhekuntoutuksen vuonna 2020 harkinnanvaraisena kuntoutuksena.

LAKU 2012-2018

 • tavoitteena lasten syrjäytymisen ehkäisy 
 • varhainen vaihe terveydenhuollon tehtävä
 • perhekuntoutus Kelan tehtävä
 • yhteistyö koulun ja päiväkodin kanssa

LAKU-perhekuntoutus

 • monimuotoinen rakenne
 • yksilö, perhe, viikonloput
 • perheen tarpeen mukaan
 • iso haaste Kelalle 
 • tapaamisia 35 kertaa vuodessa
 • raskas palvelu, vaatii sitoutumista

LAKU-pilotit

 • Kela rahoittaja
 •  kilpailutetut palveluntuottajat
 • arviointitutkimus
 • Etä-LAKU-työpari kotiin
 • pilotieissa 5-7 -vuotiaat
 • tarvetta myös nuorille, jatkossa raja 15 v.

LAKU-suunnittelua 

 • tavoite tarpeen mukaan
 • työryhmäkin sen mukaan
 • kouluyhteistyötä
 • terapeutit ja vanhemmat yhteistyössä
 • tuloksia nähtiin jo hankkeessa 
 • toivotaan seurantaa

LAKU-palvelukuvaus

 • palvelukuvaus työn alla
 • palveluntuottajien kilpailutus 
 • valtakunnallinen palvelu 
 • oikeiden perheiden löytäminen
 • palveluntuottajien saatavuus

LAKU-etäkuntoutus

 • Kela kehittänyt paljon etäkuntoutusta
 • lapsille esim. puheterapiaa ja toimintaterapiaa videon välityksellä
 • myös kasvokkain tarvitaan
 • avaa paljon uusia mahdollisuuksia

Keskustelu

 • Millaisia ajatuksia Kelan LAKU-perhekuntoutus herätti? 
 • Millaisia kokemuksia sinun perheelläsi on perhekuntoutuksesta?
Takaisin: Yksityinen: PERHEIDEN Oppimaa > Nepsy-lapsen tukeminen ja ohjaaminen

4 kommentteja “LAKU-perhekuntoutus

Vastaa

 

 1. Todella hienoa, että koko perheellä on oikeus tähän. Olisihan se hieman outoa jos vaan lasta kuntoutettaisiin ja perheellä ei olisi välineitä suoriutua arjesta. Kummastuttaa miksi jotkut eivät ole halunneet etä-LAKU-työparia kotiin….
  Miksi perhekuntoutuksen saamisen ikä on rajattu viiteentoista (15) ikävuoteen, mielestäni perhekuntoutus saisi jatkua koko yläkoulussa opiskelun ajan. Yläkoulu on aika raskas nepsy nuorelle.

Vastaa