Koulupolun portit ja pysäkit

Varhaiskasvatus

Esiopetuksen portti
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiantuntijoiden arvio tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevista lapsista. Yhteisneuvottelu huoltajan ja tarvittavien asiantuntijoiden kanssa esiopetusta edeltävänä keväänä.

Esiopetuksen pysäkki: 6-vuotistarkastus
Kuusivuotiaiden terveydenhoitajan terveystarkastus kaikille esikoululaisille

Esi- ja alkuopetuksen portti
Esi- ja perusopetuksen asiantuntijoiden arvio tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevista lapsista. Yhteisneuvottelu huoltajan ja oppilaan kanssa helmi-maaliskuussa esiopetusvuonna.

Perusopetus
Alakoulu

1. luokan pysäkki
Ensimmäisen vuosiluokan laaja-alainen terveystarkastus kaikille
oppilaille

2. luokan pysäkki
Toisen vuosiluokan terveydenhoitajan terveystarkastus kaikille oppilaille

2. luokan portti
Toisen vuosiluokan keväällä tarkistetaan erityistä tukea saavan oppilaan tuen tarve. Lapsi voi saada tukea vaikkapa puheeseensa puheterapeutilta tai apua koulukiusaamiseen koulukuraattorilta.

3. luokan pysäkki
Kolmannen vuosiluokan terveydenhoitajan terveystarkastus kaikille oppilaille

4. luokan pysäkki
Neljännen vuosiluokan laaja-alainen terveystarkastus kaikille oppilaille

5. luokan pysäkki
Viidennen vuosiluokan laaja-alainen terveystarkastus kaikille oppilaille

6. luokan pysäkki
Kuudennen vuosiluokan terveydenhoitajan terveystarkastus kaikille oppilaille

6. luokan portti
Kuudennen vuosiluokan keväällä tarkistetaan erityistä tukea saavan oppilaan tuen tarve. Nuori voi saada tukea esimerkiksi motorisiin ongelmiin fysioterapeutilta.

Perusopetus
Yläkoulu

7. luokan pysäkki
Seitsemännen vuosiluokan terveydenhoitajan terveystarkastus kaikille oppilaille

8. luokan pysäkki
Kahdeksannen vuosiluokan laaja-alainen terveystarkastus kaikille oppilaille

9. luokan pysäkki
Yhdeksännen vuosiluokan terveydenhoitajan terveystarkastus kaikille oppilaille

9. luokan portti
Erityisen tuen oppilaiden tehostettu ohjaaminen ammatti- ja jatkokoulutuspaikkoihin.

Takaisin:

Vastaa