Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Koulupolku ja kolmioportainen tuki

Lapset ja nuoret kulkevat koulupolkuaan joustavasti yleisen, tehostetun ja erityisen kaistoilla. Oppilaan tuen tarvetta ja riittävyyttä tarkkaillaan koko matkan ajan. Muutoksia tehdään tarpeen mukaan ja päätökset tehdään aina yhdessä lapsen, nuoren ja huoltajien kanssa.

Koulupolun portit

Erityisoppilaat kulkevat koulupolkua ns. porttien kautta. Mikäli oppilas on saanut erityistä tukea, tuen tarkistetaan 2., 6. ja 9. vuosiluokkien kohdalla.

Koulupolun pysäkit

Koulupolku sisältää myös erilaisia pysäkkejä, jolloin tarkastellaan sekä koko ikäluokan että erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden tilannetta ja tarvittavia jatkotoimenpiteitä.

Yhteistyö

Lasten ja nuoren kulkua koulupolulla ohjaavat opettajat, esiopetuksen ja koulun muut aikuiset sekä tietenkin omat vanhemmat.

Rehtori Jukka Mielikäinen: Lapsen ja nuoren koulupolku

Koulupolku ja tuet

Yleisen tuen kaista
- koskee kaikkia oppilaita

Tehostetun tuen kaista
- koskee tehostettua tukea tarvitsevia oppilaita

Erityisen tuen kaista
- koskee erityistä tukea tarvitsevia oppilaita


Takaisin:

Vastaa