Kaikille yhteiset palvelut

Kaikille yhteiset oppilashuollon palvelut

Kaikille lapsille ja nuorille yhteisten sosiaali-ja terveydenhuollon tavoitteita ovat perheiden hyvinvointi, ennaltaehkäisevä hoitotyö sekä lasten ja nuorten koulunkäynnin seuranta ja tukeminen. Lisäksi seurataan ja tuetaan fyysistä, psyykkistä sekä sosiaalista kasvua. Tarvittaessa lapsi tai nuori ohjataan tarkoituksenmukaiseen jatkohoitopaikkaan.

Esiopetus

Terveydenhoitajan tarkastus 6-vuotiaana.

Alakoulu

1. luokka
Laaja-alainen terveydentarkastus (terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastus, opettajan haastattelu). Hammashuolto: suun määräaikaistarkastus *. Koulukuraattori käy tutustumassa 1. luokan oppilaisiin luokissa.

2. luokka
Terveydenhoitajan terveystarkastus.

3. luokka
Terveydenhoitajan terveystarkastus.

4. luokka
Terveydenhoitajan terveystarkastus.

5. luokka
Viidennen vuosiluokan laaja-alainen terveystarkastus kaikille oppilaille

6. luokka
Laaja-alainen terveydentarkastus (terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastus, opettajan haastattelu). Hammashuolto: suun määräaikaistarkastus *.

Yläkoulu

7. luokka
Terveydenhoitajan terveystarkastus. Yläkoulun koulukuraattori käy tutustumassa uusiin 7. luokkalaisiin. Tavoitteena on varmistaa myönteinen ryhmäytyminen uudessa kouluyhteisössä.

8. luokka
Laaja-alainen terveydentarkastus (terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastus, opettajan haastattelu). Hammashuolto: suun määräaikaistarkastus *.

9. luokka
Terveydenhoitajan terveystarkastus.

Takaisin:

Vastaa