Aluksi: Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Näin lasta ja nuorta tuetaan
esi- ja perusopetuksessa

Kolmiportainen tuki

Esi- ja perusopetuksen aikana lapselle ja nuorelle järjestetään pedagogista tukea perusopetuslain mukaisesti sekä muuta tukea oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan.

Perusopetuslain mukainen tuki on nimeltään kolmiportainen tuki ja se esitellään tässä osiossa.

Kodin ja koulun yhteistyö

Toivomme, että oppilaiden huoltajat tutustuvat lapsen koulunkäyntiin tämän oppaan avulla. Näin vanhemmat ovat mukana havainnoimassa lasten esiopetuksen ja koulunkäynnin sujumista ja voivat ottaa mieltä askarruttavat asiat puheeksi esiopetuksen, koulujen ja opiskeluhuollon henkilöstön kanssa.

Kuka tahansa lapsi tai nuori voi tarvita tukea

Kuka tahansa nuori lapsi tai nuori saattaa tarvita tukea jossain vaiheessa koulupolkua, vaikka varsinaisia oppimisvaikeuksia ei olisikaan.  Esimerkiksi erilaiset perheen pulmatilanteet saattavat heijastua lapsen tai nuoren koulunkäyntiin. Myös esiopetuksen tai koulun kaverisuhteissa saattaa olla asioita, jotka kuormittavat lasta.

Luottamuksellisella kodin, päiväkodin, koulun ja opiskeluhuollon yhteistyöllä luomme hyvän perustan lapsen ja nuoren koulunkäynnille, kasvulle ja kehitykselle.

Jukka Mielikäinen
rehtori
Lauritsalan koulu, Lappeenranta

Rehtori Jukka Mielikäinen on meidän oppaamme tähän aiheeseen. Hän on toiminut Lappeenrannassa myös erityisen tuen koordinaattorina, joten aihepiiri on hänelle tuttu monesta näkökulmasta.

Palvelun lähteenä on käytetty myös Lappeenrannan kaupungin ja Eksoten julkaisua Lapsen ja nuoren tukeminen esi- ja perusopetuksessa (2014)

Keskustelu ja kehitystyö LAPE-hankkeessa

Tarkoituksena on, että LAPE-hankkeessa päivitettäisiin vanhemmille suunnattu opas verkkopalveluksi. Toivon, että saamme runsaasti kommentteja LAPE-ryhmiltä keskustelufoorumille. Mikä on ok? Mitä tulisi muuttaa? Mitä lisää voisimme kertoa vuonna 2018 esimerkiksi LAPEn tuloksista?

Voitte kommentoida aiheesta vapaasti keskustelufoorumilla. Hanke päättää, ketkä kutsutaan mukaan. Kun palvelu on valmis, poistan kaikki kommentit ennen palvelun julkaisemista.

Tarkoituksena on tehdä Etelä-Karjalalle oma palvelu, joka julkaistaan erikseen maakunnan maksuttomaan käyttöön.

Siitä räätälöidään sen jälkeen erillinen, riisuttu versio valtakunnalliseen, maksuttoman käyttöön. 

Terveisin, Helena

Takaisin:

Vastaa