Johdanto

Tietopaketti kaikille suomalaisperheille

Tämä tietopaketti tarjoaa hyödyllistä tietoa kaikille suomalaisperheille, joilla on lapsia esi- tai perusopetuksessa. Se on tuotettu yhteistyössä Oppimaan ja Etelä-Karjalan LAPE-hankkeen kanssa.    

Tietopaketti on laadittu valtakunnallisten linjausten ja normien mukaan, joten siitä on hyötyä myös valtakunnallisesti.

Tämän tietopaketin avulla oppilaat ja huoltajat saavat selkeän kuvan,
millaista tukea oppilaalla on oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin.

Etelä-Karjalan kuntien
opetustoimien yhteinen opas

Lapsen ja nuoren tukeminen esi- ja perusopetuksessa
 Etelä-Karjalan kunnissa

Huoltajille suunnattu opas Lapsen ja nuoren tukeminen esi- ja perusopetuksessa on tuotettu Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin eli Eksoten ja Etelä-Karjalan kuntien opetustoimien yhteistyönä. Oppaaseen on kerätty valtakunnalliset linjaukset ja normit, joita sovelletaan esi- ja perusopetuksessa. Etelä-Karjalan LAPE-hankkeessa 2018 tuotettu kirjallinen opas on saatavilla verkosta.

Tämä moduuli perustuu edellä mainittuun oppaaseen ja sitä on täydennetty rehtori Jukka Mielikäisen haastatteluilla.

Lataa opas alla olevasta linkistä.

Lainsäädännöstä ja rooleista

Esi- ja perusopetuksen aikana lapselle ja nuorelle järjestetään pedagogista tukea perusopetuslain mukaisesti ja muuta tukea muun muassa 1.8.2014 voimaan tulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti.

Perusopetuslain mukaisesti järjestetty oppimisen ja koulunkäynnin tuki tarkoittaa kolmiportaista tukea.

Kolmiportaisen tuen järjestämisestä vastaa kunkin kunnan opetustoimi. Tuen tarpeen arvioinnissa, suunnittelussa ja toteutuksessa tehdään yhteistyötä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kanssa.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri vastaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti järjestettävästä yksilökohtaisen oppilashuollon tarpeen arvioinnista, suunnittelusta ja toteutuksesta. Yksilökohtainen oppilashuolto on kuvattu tässä oppaassa. Opetushenkilöstö osallistuu osaltaan prosessiin oppaassa kuvatulla tavalla.

Osallisuus ja prosessien suunnittelutyö

Sekä kolmiportaisen tuen että oppilashuollon prosessit on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä opetus- ja oppilashuoltohenkilöstön kesken. Tällä on haluttu varmistaa se, että oppilas saa varmasti tarvitsemaansa tukea.

Toisaalta prosessien suunnittelussa on varmistettu se, että oppilaan ja huoltajan oikeus olla päättämässä yksilökohtaisen oppilashuollon prosessiin osallistuvia toimijoita toteutuu varmasti lain edellyttämällä tavalla.

Hyödyllistä tietoa helposti kaikille huoltajille

Toivomme, että kaikkien oppilaiden huoltajat tutustuvat tähän oppaaseen. Näin myös huoltajat ovat kanssamme havainnoimassa lasten esiopetuksen ja koulunkäynnin sujumista ja voivat ottaa mieltä askarruttavat asiat puheeksi esiopetuksen, koulujen ja oppilashuollon henkilöstön kanssa. Oppaassa käytämme lapsesta ja nuoresta pääsääntöisesti yhtenäistä käsitettä oppilas.

Kuka tahansa lapsi tai nuori saattaa tarvita tukea jossain vaiheessa koulupolkua, vaikka varsinaisia oppimisvaikeuksia ei olisikaan. Esimerkiksi erilaiset perheen pulmatilanteet saattavat heijastua lapsen tai nuoren esiopetuksessa olemiseen ja koulunkäyntiin. Myös esiopetuksen tai koulun kaverisuhteissa saattaa olla asioita, jotka kuormittavat lasta.

Luottamuksellisella kodin, päiväkodin, koulun ja oppilashuollon yhteistyöllä saamme luoduksi hyvän perustan lapsen ja nuoren koulunkäynnille, kasvulle ja kehitykselle.

Takaisin:

One thought on “Johdanto

Vastaa

 

  1. Hienosti ja selkeästi esitetty asiat tässä oppaassa. Varmasti antaa paljon tietoa ja tukea huoltajille. Tässä on myös otettu huomioon toiselle asteelle siirtyminen eikä jätetty opiskeljiaa ja huoltajia ihan tyhjän pääälle.

Vastaa