Integraation edellytyksenä on tieto

Miten tieto kulkee?

  • Eräs kaikkein keskeisimmistä, ellei jopa keskeisin yhdyspintojen saumattoman toiminnan mahdollistaja tai este on tiedon kulku ja tiedolla johtaminen.

  • Ongelmia on tiedon kulkemisessa asiakkaan mukana, tiedon välittymisessä organisaatioiden välillä ja tietojen kumuloitumisessa yhtenäiseksi tietovarannoksi.

  • Asiakkaan rooli suhteessa tietoon ei vain sen kohteena vaan myös tiedon tuottajana ja hyödyntäjänä kasvaa.

  • Asiakkaan kokemustieto tulee saada kytkettyä palveluihin ja niiden kehittämiseen vahvistamalla käyttäjädemokratiaa ja osallisuutta. Lapsilla, nuorilla ja perheillä on usein paras tietämys arjestaan ja näkemyksiä palveluista.

  • On tärkeää , että tämä tieto saadaan mukaan palveluihin ja päätöksentekoon. Tällä on paitsi tiedollinen merkitys myös osallisuutta kasvattava vaikutus.

  • Lapsen ja nuoren hyvinvoinnin yksi ulottuvuus on kehittyvä kyky itseohjautuvuuteen ja tunne siitä, että voi itse rakentaa omaa polkuaan ja olla vaikuttamassa itseä koskeviin asioihin. Osallisuutta vahvistamalla edistetään hyvinvointia.

Keskustelu

  • Miten ryhdymme työhön ottaaksemme tiedon paremmin haltuun?
Takaisin:

Vastaa