Hyvinvointikeskustelut

7.-luokkalaisten ja toisen asteen 1. vuoden
opiskelijoiden hyvinvointikeskustelu

Mitä?

Mallin tarkoituksena on madaltaa kynnystä opiskeluhuollon palveluihin hakeutumiseen ja tehdä opiskeluhuollon toimijat tutummaksi opiskelijoille. Tapaamisissa opiskeluhuollon toimijat saavat tietoa opiskelijoiden ajatuksista nivelvaiheissa. Tätä tietoa voidaan hyödyntää yhteisöllisen työn suunnittelussa.

Seuraavassa PKS-Lape kehittämissuunnittelija Kati Wilska-Seemer ja kuraattori Sari Rauhamäki Espoosta esittelevät mallin.

Miksi hyvinvointikeskusteluja tarvitaan?

Kati Wilska-Seemer: Hyvinvointitietoa keskustellen

Keskustelurunko
Hyvinvointikeskustelurunko antaa pohjan
dialogille opiskelijoiden ja toimijoiden välille.

1. Esittelykierros

2. Opiskeluhuolto ja sen palvelut
- Yksilökohtainen opiskeluhuolto
- Yhteisöllinen opiskeluhuolto


3. Miten voin itse tukea omaa hyvinvointiani ja mistä  saan tukea kun sitä tarvitsen?
- Mielenterveyden käden (Suomen mielenterveysseura) teemojen  läpikäynti peilaten opiskeluhuollon palveluihin
- Opiskelijoille ajankohtaiset aiheet ja
 miten niissä voi saada apua opiskeluhuollosta

Kati Wilska-Seemer: Nuoret antoivat toimintamallista palautetta

Pilotoinnin taustaa

Kuraattori Sari Rauhamäki pilotoi koulussa hyvinvointikeskustelun toimintamallia. Hänellä on paljon kokemusta ryhmäkeskusteluista seiskaluokkalaisten kanssa.

Sari Rauhamäki: Oli kiinnostavaa kokeilla keskusteluja systemaattisesti

Pilotin toteuttaminen

Sari Rauhamäki: Näin toteutimme pilotin

Lataa tästä hyvinvointikeskustelun toimintamallin ohjeistus

Lähde: PKS-LAPE 2017-2018

Kaikki materiaalit: socca.fi/pkslape

Takaisin: Yksityinen: Oppimaa-yhteisö > Pääkaupunkiseudun LAPE

Vastaa