Asiakkaan työkalu

​Teemupekka Virtanen: Tarvitsemme asiakkaan työkalun, jota hän itse hallinnoi.

​Kun asiakas hallinnoi uuttta työkalua, hänestä tulee aktiivinen toimija, oman elämänsä hallinnoija. Hän kertoo, mitä hänen elämässään tapahtuu ja keiltä hän saa tukea. Asiakas hahmottaa mitä hänen elämässään. Tämän tilannekuvan hän välittää ympärillään toimivalle verkostolle.

Näin eri toimijat ja organisaatiot hahmottavat, mitä muut tekevät. Näin vältytään myös päällekkäiseltä työltä.  Tällainen yhteistyö edellyttää työntekijöiltä uudenlaista verkostotyöskentelyä.

​Uskotko, että tällainen työkalu tullaan ottamaan käyttöön?

Takaisin:

Vastaa