Arvioinnin perusteet

Arviointi

 • Kokonaisarviointi perustuu oppimispäiväkirjoihin, aktiivisuuteen keskustelufoorumilla, lopputentteihin ja loppuraporttiin.
 • Kurssiohjaaja toimittaa oman arvionsa vastaavalle kouluttajalle, joka vahvistaa lopullisen arvosanan asteikolla 0 – 5.

Arvioinnin perusteet

Arvosana 5/5

 • Osallistuminen keskusteluihin on ollut aktiivista
 • Kaikki tentit on suoritettu
 • Oppimispäiväkirjat ovat selvästi sisältäneet omaa pohdintaa esimerkiksi Muksuopin soveltuvuudesta omaan työhön
 • Raportti on ollut kattava ja siellä on ollut näkyvissä myös pienimuotoista soveltamista tilanteen mukaan
 • Opiskelijalla on selviä suunnitelmia opitun hyödyntämiseen
 • Opiskelija esittää uusia ideoita ratkaisukeskeisten menetelmien hyödyntämisestä

Arvosana 4/5

 • Osallistuminen keskusteluihin on ollut aktiivista
 • Kaikki tentit on suoritettu
 • Oppimispäiväkirjat ovat selvästi sisältäneet jonkin verran omaa pohdintaa esimerkiksi Muksuopin soveltuvuudesta omaan työhön
 • Raportti on esitellyt Muksuopin askeleet
 • Opiskelijalla on jonkinsuuntaisia suunnitelmia opitun hyödyntämiseen

Arvosana 3/5

 • Osallistuminen keskusteluihin on kohtuullista
 • Kaikki tentit on suoritettu
 • Oppimispäiväkirjat ovat satunnaisesti sisältänet omaa pohdintaa
 • Raportti on esitellyt osan Muksuopin askeleista

Arvosana 2/5

 • Osallistuminen keskusteluihin on ollut aivan satunnaista
 • Kaikki tentit on suoritettu
 • Raportti on esitellyt vain osan Muksuopin askeleista

Arvosana 1/5

 • Osallistuminen keskusteluihin on tapahtunut vain 1-2 kertaa
 • Kaikki tentit suoritettu
 • Raportti on esitellyt vain osan Muksuopin askeleista
 • Raportissa on ollut paljon väärinymmärryksiä

Todistus ja opintopisteet

 • Lyhytterapiainstituutti toimittaa opiskelijalle hyväksytystä suorituksesta todistuksen, johon sisältyy myös arvosana.
 • Opiskelija toimittaa todistuksen tarvittaessa oppilaitoksen opettajalle opintopisteiden hyväksymistä varten.

Vastaa