Toimintakyky ja ICF-viitekehys

Tai kirjaudu sisään päästäksesi maksullisiin kursseihisi

Tämä kurssi tarjoaa perustietoa ICF-viitekehyksestä ja sen soveltamisesta. Kurssi on avoin kaikille kiinnostuneille.

Tavoitteemme

Lapsen neuropsykiatrisen häiriön

 • varhainen tunnistaminen ja
 • oikea-aikainen tuki ja kuntoutus

hyödyntämällä ICF-pohjaisia kyselylomakkeita ja
muuttamalla ammattilaisten toimintamalleja.

Tämä kurssi tarjoaa

 • perustiedot ICF-viitekehyksestä  
 • ohjeet, joiden mukaan harjoitellaan ICF-lomakkeiden käyttöä alle kouluikäisen lapsen toimintakyvyn arvioinnissa sekä
 • ohjeet, miten arvioidaan kouluikäisen oppilaan koulunkäyntikykyä ja toimintakykyä olemassa olevilla työkaluilla

Kurssin sisältö


1. Työryhmien kokoaminen (vaka/koulu)
2. Toimintakyky ja kuntoutus
3. ICF-viitekehys
4. Neuvolaikäisen toimintakyvyn arviointi
5. Kouluikäisen toimintakyvyn arviointi

Tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää

 • vahvistaa sote-palveluiden, perhekeskuksen ja sivistystoimen yhteistyötä
 • soveltaa ICF-viitekehystä lapsen toimintakyvyn arvioinnissa
 • selkiyttää ammattilaisten ja kuntoutustyöryhmän toimintaa

Nepsy-palvelujärjestelmä otetaan haltuun

 • päiväkoti ja neuvola kerrallaan.
 • koulu ja opiskeluhuolto kerrallaan.
 • perhekeskus kerrallaan.

Nepsy-palveluverkon perusta

Ammattilaisten
nepsy-osaaminen

Toimintakykyyn
perustuvat palvelut

Perheiden
tuki ja opastus

Lisätiedot
Helena Lehtimäki
040 5629 441
helena.lehtimaki at oppimaa.fi

Huom. Opas esittelee ICF-viitekehyksen periaatteet, mutta kyseessä ei ole virallinen ICF-koulutus.

Kouluttaja

OPPIMAA

PRODUCER. For any practical matter, please, contact me via Contact Course Teacher. / TUOTTAJA. Saat minuun yhteyden kurssin käytännön asioissa Ota yhteyttä opettajaan -linkillä.