Nepsy-palveluverkon rakentaminen

Tai kirjaudu sisään päästäksesi maksullisiin kursseihisi.

Näin rakennamme yhteentoimivan 
nepsy-palveluverkon verkkokursseilla

kuntiin/seutukuntiin/sote-maakuntaan

1. Henkilöstön nepsy-osaamisen vahvistaminen

  • Nepsy-lapsi varhaiskasvatuksessa 5 op
  • Nepsy-lapsi koulussa 5 op
  • Nepsy-lapsi sote-palveluissa 5 op
  1. Työyhteisöjen opiskeluryhmät. Työyhteisöt opiskelevat ryhmissä, jolloin yhteisesti sovitut toimintamallit siirtyvät arjen käytäntöön
  2. Ammatilliset kehittäjäryhmät. Kullekin kurssille kootaan erikseen ryhmä, joka käy ensin kurssin läpi. Kurssin päätteeksi ryhmä tuottaa kurssin ohjeiden mukaan oman ammattiryhmän ehdotukset paikallisen nepsy-palveluverkon kehittämiseksi. Ehdotukset luovutetaan seutukunnan/kuntayhtymän yhteiselle kehittäjäryhmälle.

2. Paikallisen nepsy-palveluverkon rakentaminen

Nepsy-palveluverkon rakentamista varten perustetaan kehittäjäryhmä, jossa tulisi olla edustus sekä sosiaali- ja terveyspalveluista että sivistyspalveluista. Tämä verkkokurssi tarjoaa ohjeet palveluverkon rakentamiseen.  Lisäksi Oppimaa tarjoaa sisältörungon paikallisen perheiden nepsy-tuki -verkkopalvelun rakentamiseen. 

Lopputuloksena syntyy seuraavaa:

1. Henkilöstön nepsy-osaaminen: nepsy-rekisterit, koulutussuunnitelma
2. Nepsy-palveluverkko: verkon määrittelyt ja koordinointi, alle kouluikäisen ja kouluikäisen nepsy-palveluverkon kuvaus 
3. Psykoedukaation palvelut: paikallisen perheiden nepsy-tuki -verkkopalvelun, nepsy-lainaamon ja nepsy-tukipuhelin ym. suunnitelmat ja mahdollinen toteutus

Lisätiedot: Helena Lehtimäki, Oppimaa, helena.lehtimaki at oppimaa.fi

Kouluttaja

OPPIMAA

PRODUCER. For any practical matter, please, contact me via Contact Course Teacher. / TUOTTAJA. Saat minuun yhteyden kurssin käytännön asioissa Ota yhteyttä opettajaan -linkillä.

Modules