Nepsy-osaaminen Vantaan varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Tai kirjaudu päästäksesi maksullisiin kursseihisi

Sisältöpäivitys käynnissä!

Nepsy-osaaminen Vantaan
varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Tämä verkkokurssi tukee Vantaan Lapset-SIB -hanketta tarjoamalla verkkokoulutusta

 • neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja perheiden tunnistamiseen, tukeen ja hoitoon.
 • Kurssi on tarkoitettu kaikille lasten ja perheiden parissa työskenteleville ammattilaisille Vantaalla
 • Kurssia kehitetään yhteistyössä hankkeen kanssa 

Kurssin sisällöstä

Kurssi käynnistyy  varhaiskasvatukseen liittyvällä oppimateriaalilla ja laajenee sen jälkeen alku- ja perusopetuksen puolelle. Se tarjoaa ensin perustietoa lapsen kehityksestä, mikä helpottaa havainnoimaan mahdollisia huolenaiheita.  

Kurssin nepsy-sisältö kattaa mm. seuraavat aihealueet

 • ammattilaisen nepsy-osaamisen perusteet (tunnistaminen, tuki, hoito ja ohjaus sekä verkostotyöskentely)
 • nepsy-osaamisen syventävät opinnot
 • nepsy-palvelujärjestelmän kuvaus 
 • yhteistyö eri toimijoiden kanssa: neuvola, opiskeluhuolto, järjestöt
 • nepsy-perheiden tuki verkossa

Kurssiin sisältyy asiantuntijahaastatteluja, menetelmäkuvauksia, kokemusasiantuntijoiden haastatteluja, keskustelufoorumi ja tehtäviä. Keskustelufoorumin avulla osallistamme ammattilaisia keskusteluun ja kurssin sisällön kehittämiseen.

Opiskelu

Opiskelumallissa yhdistyy

 • kurssilaisen itsenäinen verkko-opiskelu ja osallistuminen keskustelufoorumiin sekä
 • työyhteisön kasvokkain tapahtuva keskustelu

Kirjautuminen kurssille

 • kurssille kirjaudutaan henkilökohtaisella sähköpostilla, salasanan saa valita itse
 • kirjautumista varten kurssilainen saa koodin, jolla hinta nollautuu

Yhteistyö perheiden kanssa verkossa

 • lisäksi malliin sisältyy perheille suunnattu ilmainen palvelu Nepsy-tietoa Vantaan perheille

Uusi kurssi tulossa nepsy-perheiden tukemiseksi!

Nepsy-tietoa Vantaan perheille

 • Nepsy-tietoa perheille on nepsy-perheille suunnattu maksuton palvelu, jossa esitellään nepsy-tietoa ja -työkaluja perheiden näkökulmasta. 
 • Päiväkoti tai koulu voi jakaa palvelun linkkiä suoraan perheille.
 • Kirjautumalla palveluun perheet voivat osallistua keskustelufoorumiin ja rakentaa vertaistukea.
 • Myös työntekijät voivat osallistua keskusteluihin ja antaa tukea kirjautumalla palveluun.
 • uusi kurssi löytyy täältä

Tuotanto

Verkkokurssit tuottaa Oppimaa Oy. Tuottaja Helena Lehtimäki

Kouluttaja

Helena

PRODUCER. For any practical matter, please, contact me via Contact Course Teacher. / TUOTTAJA. Saat minuun yhteyden kurssin käytännön asioissa Ota yhteyttä opettajaan -linkillä.

Modules

Lapset SIB Vantaa - Kick-off -tilaisuus 28.1.2019

Oppitunnit