Helena Lehtimäki: Mediakasvatus 1

Tai kirjaudu päästäksesi maksullisiin kursseihisi.

​Kenelle?

Mediakasvatus 1 -verkkokurssi soveltuu varhaiskasvatusalan opiskelijoille  ja alan ammattilaisille.

Tavoitteet

Verkkokurssin tavoitteena on luoda pohja sille mediaan liittyvälle käytännön osaamiselle, joka on määritelty Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2016 ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014.  

Kurssin sisällöissä huomioidaan julkaisuissa esitetyt käsitteet monilukutaito sekä tieto- ja viestintätekninen osaaminen. Mediakasvatus nähdään näiden taitojen edistäjänä.

​Kurssin käytyään opiskelijalla on perustiedot lapsen mediaan liittyvästä kehityksestä sekä kasvattajan mediataidoista ja käytännön mediakasvatustyöstä varhaiskasvatuksessa. Hän kykenee arvioimaan lapsen monilukutaitoa ja median vaikutuksia sekä suunnittelemaan mediatuokioita ja mediakasvatukseen liittyviä kumppanuuksia.

Opiskelija oppii hyödyntämään erilaisia mediatyökaluja ja soveltamaan niitä käytäntöön. Mediatehtävien avulla hän saa kokemusta käytännön työstä mediakasvattajana.

Suoritustavat

​Opiskelija tutustuu alla esiteltyyn viiteen moduuliin, joihin sisältyy videoita, kirjallista materiaalia ja linkkejä. Jokaiseen oppituntiin sisältyy keskustelufoorumi, jossa keskustellaan kyseisen oppitunnin sisällöstä.

Jokaisen moduulin päätteeksi opiskelija suorittaa tehtävät, joihin sisältyy oppimispäiväkirja ja teemaan liittyviä muita tehtäviä. Niiden suorittamisessa edellytetään opitun soveltamista käytäntöön.​

Opintopisteet

Mediakasvatus 1 -verkkokurssi on 5 opintopisteen kokonaisuus.

Tämä kurssi on tarkoitettu itseopiskeluun.  Mikäli opiskelija haluaa suorittaa opintopisteitä, hänen tulee hankkia opinto-ohjaus erikseen täältä.​ Opinto-ohjauksen hinta on 15 € / opintopiste.

Kurssiin voidaan liittää myös kurssin aikana tehtyjen suunnitelmien käytännön toteutus harjoittelussa tai työpaikalla. Tällöin toteutuksesta ja siihen liittyvistä opintopisteistä sovitaan oppilaitoksen opettajan kanssa erikseen.

Arviointi​ ja todistus

Arviointi perustuu tehtävien suorittamiseen ja aktiivisuuteen keskustelufoorumilla. Tehtävät ja loppuarvosana arvioidaan asteikolla 0 - 5. Hyväksytyn kurssin jälkeen opiskelija saa todistuksen 5 opintopisteen suorituksesta.

Kurssiohjauksesta ja arvioinnista vastaa joko kurssin tuottaja tai oppilaitoksen opettaja.

Kurssin sisältö

​Kurssi on 5 opintopisteen kokonaisuus ja siihen sisältyy 5 moduulia.

1. Lapsi median maailmassa

2. Media ja lapsen kehitys

3. Kasvattajan mediataidot

4. Media päiväkodin arjessa

5. Mediakasvatuskumppanuus

© Kurssin käsikirjoituksesta ja toteutuksesta vastaa FM, toimittaja Helena Lehtimäki, Oppimaa Oy.

Videoissa esiintyvät asiantuntijat​

 • Satu Valkonen, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto OKL

 • Rauna Rahja, yhteyspäällikkö, Mediakasvatusseura

 • Juulia Jantunen, lastentarhanopettaja, Pk Kanava

 • Juha Koskelainen, päiväkodinjohtaja, Pk Kanava

 • 
Mats Andersson, lastentarhanopettaja, varajohtaja, Pk Kanava

 • Pirjo Arvola-Helander, lastentarhanopettaja, Pk Koralli

 • 
Tommi Tossavainen, suunnittelija, MEKU

  Lähteet

 • ​Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016
 • ​Esipetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014
 • alan keskeisiä julkaisuja ja verkkosivuja, jotka esitellään kurssin yhteydessä

Kouluttajan yhteystiedot

Toivon, että kurssi on sinulle hyödyllinen kokemus ja saat siitä ideoita ja työkaluja tulevaisuutta varten.

Saat minuun yhteyden tämän sivun ylälaidassa olevan linkin kautta.​

Helena Lehtimäki, kurssin kouluttaja, FM, toimittaja

 

 

Moduulit

Kouluttaja

Helena

PRODUCER. For any practical matter, please, contact me via Contact Course Teacher. / TUOTTAJA. Saat minuun yhteyden kurssin käytännön asioissa Ota yhteyttä opettajaan -linkillä.

Oppitunnit