Kirsi Saukkola: Lapsen kohtaaminen ratkaisukeskeisesti

Tai kirjaudu päästäksesi maksullisiin kursseihisi.

​Arvostamisen voima

​Kun lapsi kokee, että hän on aikuisen silmissä hyvä lapsi, että häntä arvostetaan ja  häntä tuetaan, luomme lapsen myönteiselle kasvulle vahvan pohjan.

Tämä kurssi esittelee tärkeitä vuorovaikutuksen työkaluja myönteisen ja arvostavan kohtaamisen rakentamiseen lapsen ja aikuisen välille.

​Kenelle?

  • Varhaiskasvatuksen koko henkilöstölle
  • Perusopetuksen koko henkilöstölle
  • Esimiehille
  • Opiskeluhuollon työntekijöille
  • Lasten ja nuorten parissa toimiville järjestöille​Käyttöoikeus

Hankkimalla kurssin Oppimaan verkkokaupasta saat oppimateriaaliin
jatkuvan, henkilökohtaisen käyttöoikeuden.

Kurssin kouluttaja
Kirsi Saukkola

Kirsi Saukkola on kokenut ratkaisukeskeisen menetelmän ja neuropsykiatrisen valmennuksen kouluttaja, valmentaja ja työnohjaaja. Hän on koulutukseltaan psykiatrinen sairaanhoitaja. Hän on työskennellyt myös 20 vuotta ala-asteen opettajana, luokanopettajana ja laaja-alaisena erityisopettaja.

Kirsi Saukkola on kehittänyt Suomeen Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja - koulutusmallin (30 op) sekä suppeamman Mininepsy-koulutuksen. Hänen tavoitteenaan on tehdä tunnetuksi ratkaisukeskeistä työotetta erityisesti sosiaali-, terveys- ja opetusalalla.

Tämä verkkokurssi perustuu Kirsin osaamiseen ja Mininepsy-koulutusmalliin.

Miten minusta tuli nepsy-valmennuksen kehittäjä?

Tutustu tässä videossa kouluttajamme taustaan.


"Innostunut ja vakuuttava kouluttaja, keskusteleva ilmapiiri, voimaannuttavuus."

"Paljon energiaa työhön, arkeen ja elämään. Kokonaisvaltainen elämänkatsomuksen muutos ja ajattelunvaihto."​

​"Todella onnistunut koulutus, joka antoi hyviä vinkkejä omaan arkeen opettajana. Voin suositella muillekin."

Kurssin sisältö

Mitä?

Lapsen kohtaaminen ratkaisukeskeisesti -kurssi perustuu Kirsi Saukkolan kehittämän Mininepsy-koulutuksen sisältöihin, jotka Helena Lehtimäki on muokannut verkkokurssin muotoon. Kurssilla käydään läpi neuropsykiatrisiin oireyhtymiin liittyvää perustietoa ja valmennusta erityisesti varhaiskasvatuksen ja koulumaailman näkökulmasta.

Oppimateriaali on jaettu viiteen moduuliin, joihin jokaiseen sisältyy  videoita ja harjoituksia sekä keskustelufoorumi. Verkko-opiskelu tapahtuu itsenäisesti materiaaliin tutustumalla ja osallistumalla keskutelufoorumiin.

Harjoitukset toteutetaan ryhmätapaamisissa ryhmän valitseman vetäjän johdolla.

Kunkin moduulin oppimateriaaliin tutustumisen ja harjoituksen jälkeen kurssilaiset kirjoittavat lyhyen oppimispäiväkirjan.

Ryhmät päättävät itse opiskelun tahdista ja henkilökohtaisten tapaamisten määrästä. ​Yksi moduuli viikossa on osoittautunut hyväksi rytmiksi.

Oppimistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija

  • ​hahmottaa ratkaisukeskeisen työtavan vaikutuksen asiakkaisiin ja työyhteisöön
  • tuntee neuropsykiatrisen valmennuksen perusteet
  • osaa hyödyntää ratkaisukeskeisiä kysymysmalleja ja menetelmiä asiakastyössä

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti työyhteisössä tapahtuvaan ryhmäopiskeluun.

Kurssi on laajuudeltaan 3 opintopistettä. Opintopisteiden suorittaminen edellyttää kuitenkin lisätehtäviä ja kurssiohjausta, josta tulee sopia erikseen.

Kohderyhmät?

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti varhaiskasvatuksen ja opetuksen työyhteisöjen samanaikaiseen ryhmäopiskeluun. Kurssi soveltuu myös opiskelijahuollon henkilöstölle ja lasten ja nuorten parissa työskenteleville järjestöille.

Miten?

Kurssin tavoitteena on hyödyntää kokemuksellista oppimista ja viedä opittu tieto mahdollisimman pian käytäntöön harjoituksien avulla.

Kurssin keskeinen tavoite on viedä oppiminen työpaikalle ja kehittää näin työyhteisön osaamista ja toimintakulttuuria​.

Verkkokurssin tuotanto

Kurssin toimittaja on Helena Lehtimäki.​

© Kurssi perustuu Kirsi Saukkolan kehittämään mininepsy-koulutukseen ja se on tuotettu Oppimaa Oy:n ja KirsiConsulting Oy:n yhteistuotantona.

 

 

Kouluttaja

Helena

PRODUCER. For any practical matter, please, contact me via Contact Course Teacher. / TUOTTAJA. Saat minuun yhteyden kurssin käytännön asioissa Ota yhteyttä opettajaan -linkillä.

Oppitunnit