Jälleenmyyjän sopimusehdot

Oppimaa Oy

Tutustu jälleenmyyjän sopimusehtoihin ja rekisteröidy sen jälkeen Oppimaa Oy:n  jälleenmyyjäksi lähettämällä Helenalle sähköpostia otsikolla:
Jälleenmyyjä

Vahvista viestissäsi, että

Helena Lehtimäki
helena.lehtimaki at oppimaa.fi

 • olen tutustunut Oppimaan sopimusehtoihin ja sitoudun niitä noudattamaan
 • olen Suomen lakien mukaan täysi-ikäinen
 • Ilmoita henkilötiedot

  • Sukunimi
  • Etunimet
  • Henkilötunnus
  • Osoite
  • Postinumero ja postitoimipaikka
  • Sähköposti
  • Puhelin

  Yritys ilmoittaa

  • Yrityksen nimi
  • Y-tunnus
  • Osoite
  • Postinumero ja postitoimipaikka
  • Yhteyshenkilö
  • Sähköposti
  • Puhelin

JÄLLEENMYYJÄN SOPIMUSEHDOT​

1. Yleistä

Nämä sopimusehdot sisältävät Oppimaan tuotteiden ja palveluiden jälleenmyyntiä koskevat ehdot.

Rekisteröityessään jälleenmyyjäksi henkilö, yritys tai yhdistys hyväksyy nämä ehdot ja sitoutuu niitä noudattamaan.

2. Määrittelyt

Oppimaa” tarkoittaa palvelun tuottajaa, jolla on oma verkkokauppa osoitteessa oppimaa.fi.  Jälleenmyynti tapahtuu kyseisen verkkokaupan kautta.

Jälleenmyyjä” tarkoittaa Oppimaan jälleenmyyjäksi rekisteröitynyttä henkilöä, yritystä tai yhdistystä.

Jälleenmyyjän rekisteröityminen” tarkoittaa sitä, kun henkilö, yritys tai yhdistys rekisteröityy jälleenmyyjäksi lähettämällä Oppimaalle sähköpostin, jossa ilmoittaa halukkuutensa ryhtyä jälleenmyyjäksi sekä muut yllämainitut rekisteröitymiseen vaadittavat tiedot.

Kuponkikoodi” tarkoittaa jälleenmyyjälle yksilöityä alennuskuponkia, josta ilmenee jälleenmyyjän nimi. Kun ostaja käyttää kyseistä koodia ostotapahtumassa, osto kirjautuu kyseisen jälleenmyyjän tilille, josta Oppimaa tilittää palkkiot jälleenmyyjälle näissä ehdoissa sovitulla tavalla.

Ostaja” tarkoittaa henkilöä tai yritystä, joka ostaa Oppimaan tuotteita tai palveluita verkkokaupasta.

Ei palautusoikeutta” tarkoittaa, että Oppimaan digitaalisilla tuotteilla ei ole palautusoikeutta. Ostajalla on mahdollisuus tutustua tuotteeseen riittävästi tuote-esittelyn ja ilmaisen ennakkokatselun avulla. Ostaja saa tuotteen käyttöönsä heti maksutapahtuman jälkeen.

3. Myytävät tuotteet ja palvelut

Oppimaa julkaisee verkkokursseja ja niihin liittyviä oheistuotteita. Myytävät tuotteet esitellään Oppimaan verkkokaupassa osoitteessa https://oppimaa.fi/kurssit

Oppimaa pidättää oikeuden lisätä jälleenmyyntiin uusia tuotteita ja muuttaa hintojaan. Hintamuutoksista ja uusista tuotteista ilmoitetaan jälleenmyyjille ennakkoon.

4. Jälleenmyyjä

Jälleenmyyjänä voi toimia yksityishenkilö tai yritystä ja yhdistystä edustava henkilö. Kun henkilö on rekisteröityessään jälleenmyyjäksi hyväksynyt nämä sopimusehdot, jälleenmyyntityö käynnistyy.

5. Jälleenmyyntityö

5.1. Jälleenmyyjälle annetaan sähköpostitse yksilö-/yrityskohtainen myyntikuponkikoodi, jonka jälleenmyyjä antaa mahdolliselle ostajalle. Ostaja saa kupongilla alennuksen kyseisestä tuotteesta. Ostotapahtumassa käytetty kuponkikoodi yksilöi myyntitapahtuman kyseiselle jälleenmyyjälle. Oppimaa tilittää jälleenmyyjälle sovitun myyntiprovision toteutuneen kuponkimyynnin pohjalta.

5.2. Kupongin alennusprosentti ostajalle on 10 % tuotteen arvonlisäverollisesta hinnasta.

5.3. Jälleenmyyjällä on oikeus kertoa loppuasiakkailleen tuotteiden ja palveluiden tuomista mahdollisuuksista ja hänellä on oikeus käyttää Oppimaan esittely- ja markkinointimateriaalia tukenaan. Oppimaa ei sitoudu jälleenmyyjän tai sen edustajien omille loppuasiakkailleen mahdollisesti tekemiin Oppimaan tuotteita ja palveluita koskeviin teknisiin, sisällöllisiin tai taloudellisiin välipuheisiin, lupauksiin tai sitoumuksiin.

5.4. Jälleenmyyjä voi esitellä tuotteita ja palveluita lähipiirissään ja omille sidosryhmilleen tai omilla verkkosivuillaan, sosiaalisessa mediassa, sähköpostitse jne.

5.5. Kumpikin osapuoli vastaa myyntityössä omista kustannuksistaan, ellei erikseen toisin sovita.

6. Palkkio

6.1. Palkkion perusteet

Oppimaa maksaa palkkion kustakin onnistuneesta kaupasta eli kun ostajan maksu on tilitetty Oppimaan tilille.

Palkkio lasketaan tuotteen arvonlisäverottomasta alennetusta hinnasta.

Kun jälleenmyyjä on yritys, kyseinen yritys laskuttaa palkkion Oppimaalta ja palkkioon lisätään voimassaoleva arvonlisävero. Jälleenmyyjän vastuulla on tilittää arvonlisävero verottajalle.

Kun jälleenmyyjä on yksityinen henkilö, hänen palkkionsa maksetaan jälleenmyyjän valitseman laskutuspalvelun kautta. Tällöin laskutuspalvelu lisää Oppimaalle osoitettuun laskuun voimassaolevan arvonlisäveron. Laskutuspalvelu tilittää arvonlisäveron verottajalle.

Palkkiot kerätään jälleenmyyjän käyttäjätilille.  Oppimaa raportoi jälleenmyyjälle palkkion kertymän tilitystä varten 3 kuukauden välein.  Vähimmäistilitys on 50 €.

Käyttäjätilille kertyneille palkkioille ei makseta korkoa.

6.2. Palkkiot

Jälleenmyyjän palkkio on 25 % ostajan Oppimaalle maksamasta verottomasta alennetusta hinnasta.

Palkkiot maksetaan jälleenmyyjälle koko Oppimaan elinkaaren ajan.

7. Tavaramerkit ja omistusoikeudet

Tavaramerkkien ja tuotteiden omistusoikeudet säilyvät alkuperäisillä omistajillaan.

Ostajalla on määräaikainen käyttöoikeus ostamiinsa tuotteisiin ja palveluihin ja niissä syntyviin dokumentteihin.

Jälleenmyynnin molemmat osapuolet voivat käyttää erikseen allekirjoitettavan jälleenmyyntisopimuksen voimassaoloaikana toistensa nimiä, logoja ja tavaramerkkejä Oppimaan tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa ja myynnissä käyttäen Oppimaan valmiita materiaaleja.

Osapuolilla ei ole oikeutta luovuttaa tätä käyttöoikeutta edelleen kolmansille osapuolille.

8. Jälleenmyyntisopimus

Jälleenmyyjän ja Oppimaan välinen jälleenmyyntisopimus syntyy jälleenmyyjäksi rekisteröitymisen yhteydessä.

Jälleenmyyntisopimus ei edellytä sitoumusta minkäänlaisiin myyntitavoitteisiin.

Jälleenmyyntisopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat osapuolet voivat irtisanoa sen 1 (yhden) kuukauden irtisanomisajalla.

Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa jälleenmyyntisopimus heti päättyväksi perustellusta syystä, kuten esimerkiksi hyvän asiakastyön laiminlyönnistä. Mikäli jälleenmyyjä ei ole toteuttanut yhtään onnistunutta kauppaa 1 vuoden kuluessa, Oppimaalla on oikeus purkaa jälleenmyyntisopimus heti.

Yritysten kohdalla osapuolilla on oikeus purkaa sopimus heti päättyväksi myös, jos toinen osapuoli joutuu konkurssiin, yrityssaneerauksen, selvitystilaan tai ei täytä tämän sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan eikä ole 30 päivässä toisen osapuolen kirjallisesta huomautuksesta korjannut sopimusrikkomustaan.

Kummallakin osapuolella on oikeus siirtää jälleenmyyntisopimus kolmannelle osapuolelle ainoastaan toisen osapuolen kirjallisesta antamalla suostumuksella.

Jälleenmyyntisopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään aina ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli erimielisyyksistä ei päästä osapuolia tyydyttävään sovintoratkaisuun, ratkaistaan asia Helsingin käräjäoikeudessa.

Lähetä nyt sähköposti Helenalle ja rekisteröidy Oppimaan jälleenmyyjäksi

Tarvittavat tiedot löydät sivun ylälaidasta. Helenan sähköposti: helena.lehtimaki at oppimaa.fi